Bli med å utvikle, forvalte og drifte passasjer -og bagasjeprosessene på Oslo Lufthavn!

Avdelingssjef passasjer og bagasje

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. oktober, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hos Avinor blir du en del av et kompetent fagmiljø. Avdelingen passasjer og bagasje har det overordnet ansvaret for å utvikle, forvalte og drifte lufthavnens prosesser for området. Innenfor ansvaret ligger blant annet planlegging og utvikling av optimal passasjerflyt, logistikk og passasjeropplevelse. I tillegg har avdelingen ansvar for best mulig utnyttelse og tilrettelegging av produkt / servicetjenester, infrastruktur og arealer. 

Rollen innebærer tett samarbeid internt i området Drift, med andre avdelinger i OSL og Avinor, i tillegg til eksterne aktører som er viktige bidragsytere inn i passasjerprosessene og utviklingen av disse.

Nå skal vi styrke laget med ny Avdelingssjef, og trenger en som vil være med å utvikle fremtidens luftfart!

Hvem er du? 

Er du du en god relasjonsbygger, tydelige leder, motivator og god kommunikator? Jobber du like godt i team som selvstendig, og ser verdien i å dele kompetanse og ressurser på tvers? Kan du sjonglere mellom strategiske og operative oppgaver og ansvar, samtidig som du holder stø kurs mot Avinor sine overordnede mål og retning? Da ønsker vi å høre fra deg. Vi trenger en leder som hele tiden ser etter muligheter til effektive løsninger, forbedring og utvikling, som tør å utfordre det etablert, og som evner å leder teamet til å holde fokus på viktige oppgaver og prioriteringer.

Vi ser etter en kandidat med høyere utdannelse, gjerne innen teknologi, økonomi eller ledelse, og som har lang erfaring med å lede faglig tunge og kompetente miljøer innenfor produkt, tjeneste og/eller prosessansvar. Videre tror vi at kandidaten har erfaring med kunde -og behovsbasert tjenesteutvikling, fra matriseorganisasjon og har drevet prosjektledelse på dette området, gjerne fra logistikkprosesser. En viktig del av ansvaret er oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere, så det er en forutsetning at kandidaten er komfortabel med å representere OSL i ulike fora. Den rette kandidaten holder seg oppdatert på markeds -og teknologiutviklingen innenfor ansvarsområde, og på den måten blir en tydelig premissgiver og pådriver for å initiere konkrete utviklings -og forbedringstiltak innenfor ansvarsområde. 

Stillingen innebærer samarbeid med internasjonale aktører, så i tillegg til gode fremstillingsevne på norsk, er det en forutsetning å ha gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Avinor sine kjerneverdier er; åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert, og for oss er det en selvfølge at kandidaten kan identifisere seg i disse.

Hva får du? 

  • En sentral rolle i et strategisk svært viktig område for OSL og Avinor
  • Stort ansvar, og du blir en viktig bidragsyter til videre utvikling av tjenestene innenfor passasjer og bagasjehåndtering, også på tvers av divisjonen/konsern
  • Faglig og personlig utvikling
  • Nært samarbeid med ulike «stakeholders» internt og eksternt
  • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et svært kompetent fagmiljø 
  • Gode betingelser inkludert velferdsordninger og gode pensjons -og forsikringsordninger
  • Arbeidssted: Oslo Lufthavn Gardermoen
  • Stillingen rapporterer til: Områdedirektør Drift
  • Ansettelse i stillingen forutsetter at gyldig sikkerhetsklarering er gitt eller kan gis
  • Søknadsfrist: 07. Oktober 2022

Greit å vite:

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

I Avinor mener vi at inkludering, mangfold og en jevnere kjønnsfordeling er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi tar ditt personvern på alvor, og vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Avinor sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver

Kontaktpersoner

Camilla Sandsten
Senior rådgiver, Jefferson Wells
Telefonnummer: +47 901 97 513
Maiken Mikalsen Øsleby
Rådgiver resarch og analyse, Jefferson Wells
Telefonnummer: +47951 65 314

Hvem er Avinor - ?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Les mer om oss her: www.avinor.no