Bli med å utvikle et fosilfritt hurtigbåttilbud på Oslofjorden!

Virksomhetsleder plan- og bygningsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Samfunnsutvikling - Prosjektleder for hurtigbåttilbud

Asker kommune ønsker å bidra til et bedre og mer miljøvennlig hurtigbåttilbud på Oslofjorden. Vi søker med dette en engasjert og kunnskapsrik prosjektleder til dette arbeidet.

Fylkeskommunen (Oslo og Akershus/Viken) er regional transportmyndighet med ansvar for kollektivtrafikken i fylket, Asker kommune er arealmyndighet. Dagens hurtigbåttilbud på Oslofjorden har tre morgenavganger og to ettermiddagsavganger fra Vollen og Slemmestad. Asker, Røyken og Hurum kommuner er i ferd med å slå seg samme til nye Asker kommune. Kommunen ønsker å være en pådriver i arbeidet med å videreutvikle båttilbudet. Til dette arbeidet trenger vi en egen prosjektleder.

En sentral oppgave vil være, i dialog med de regionale transportmyndigheter, å bidra til raskest mulig gjennomføring av et utslippsfritt, utvidet båttilbud. Båttilbudet forutsettes å inngå i et helhetlig kollektivtilbud som også omfatter matebusser og tilbringersystemer på land. En sentral oppgave vil også være å koordinere og bidra til etablering av nødvendig infrastruktur, kaianlegg, parkeringsanlegg, publikumsfasiliteter etc. på anløpsstedene. Asker kommune har avsatt betydelige midler til dette arbeidet.

Prosjektlederstillingen innebærer et tett samarbeid med ulike fagmiljøer både internt i kommunen og eksternt, mot regionale myndigheter. Stillingen er underlagt tjenesteområde Samfunnsutvikling med et bredt og kompetent fagmiljø innen kommuneplan, arealplan og samferdsel. Stillingen vil inngå i et større kommunalt samferdselsmiljø, og prosjektleder vil også bli involvert i annen kommunal samferdselsplanlegging.

Stillingen er en engasjementsstilling med en varighet på to år. Arbeidssted vil være Asker sentrum.

Prosjektlederens arbeidsoppgaver

Prosessen fram til permanent båttilbud er inndelt i to faser: 

Fase 1, Pilotprosjekt: Pilotprosjektet innebærer prøveperiode med økt frekvens på dagens ruter. Region Viken er ansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet, mens kommunen vil være samarbeidspartner og pådriver.

Fase 2, Permanent tilbud om utslippsfri hurtigbåt:

Fase 2A kan beskrives som Vikens prosjekt med etablering av det permanente, utslippsfrie båttilbudet. I dette ligger også en videre utvikling av rutenettet. Region Viken er ansvarlig for etablering og drift av båttilbudet, mens kommunen vil være samarbeidspartner og pådriver.

Fase 2B: Asker kommune er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kommunens bidrag til infrastruktur på land. Planleggingen vil foregå i samarbeid med Viken og Ruter.

Vi søker deg som

 • har erfaring innen samferdselsplanlegging
 • har erfaring i å lede og koordinere prosjekter
 • har erfaring fra prosjekter med samspill mellom offentlige sektorer
 • er engasjert i bærekraftig samfunnsutvikling
 • har god forståelse for offentlig administrasjon og tjenesteyting
 • har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse minimum på bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Utdannelse innen ledelse eller prosjektledelse er en fordel.
 • Prosjektledererfaring.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø.
 • Muligheten til å være med å bygge ny kommune.
 • Faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Marte Helene Lie
Leder plan- og bygningsavdelingen
Telefonnummer: (+47) 901 30 531
Tor Arne Midtbø
Kommuneplansjef
Telefonnummer: 976 59 463