Bli med å skape det mest spennende kode- og utviklermiljøet på østsiden av Oslofjorden?

Avdelingsleder System og Softwareutvikling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Integrated Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Divisjonen utvikler og leverer teknologisk ledende nettverksbaserte beslutningsstøttesystemer til forsvarskunder og sivile kunder i Norge og internasjonalt. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg med satellittkontorer i Asker og Bergen, og med datterselskaper i Canada, Finland og Australia.

Vil du være med på å skape en helt ny avdeling for System og Software utvikling i forbindelse med vår nyetablering i Rygge? Vi søker Avdelingsleder System og Softwareutvikling

Avdelingsleder for System og Softwareutvikling rapporterer til divisjonens utviklingssjef på Kongsberg og vil være en del av utviklingsavdelingens lederteam. Du vil få en sentral rolle i etablering og drift av en helt ny avdeling som skal jobbe med leveranser i svært spennende utviklingsprosjekter i Kongsberg Defence & Aerospace.

Arbeidsoppgaver:

 • Rekruttering, personalledelse og personalutvikling
 • IDS’ stedlige leder på lokasjon Rygge
 • Etablere mål og retningslinjer for avdelingen
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Kompetanseutvikling
 • Ressursplanlegging og ressursstyring i avdelingen
 • Kontinuerlig forbedring
 • Delta i tilbudsarbeid
 • Nettverksbygging

Hvem er du?

 • MSc, BSc eller tilsvarende innen et relevant teknisk fagområde
 • Utadvendt person som liker å samhandle med mennesker
 • Erfaring innen personalledelse
 • Interesse og erfaring innenfor system og software utvikling
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, kombinert med gode samarbeidsevner
 • Initiativ, engasjement, og evne til å ta beslutninger for å komme i mål

Vi kan  tilby:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • Et miljø med menneskene i fokus og en uformell tone
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger

Arbeidssted er Rygge.

Søknader behandles fortløpende, så ikke vent med å søk!

Du som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

Kontaktpersoner

Øystein Lintvedt

Hvem er Kongsberg Gruppen?

I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold. 

Vi er i dag verdensledende på flere områder innenfor maritim virksomhet, forsvar, romfart, olje og gass. Vår styrke er å sette sammen brede kompetansemiljøer rundt produkter, teknologier og markedsbehov.