Bli med å påvirke valg som sørger for å ta vare på hele nasjonens hukommelse?

Plattformansvarlig - Microsoft 365

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på en spennende teknologisk reise, og samtidig gjøre en viktig jobb for samfunnet, både i dag og for fremtiden? 

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn. Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Arkivverket er nasjonens hukommelse, og er trolig landets største dataforvalter - og vi har ett av landets største digitaliseringsprosjekter og skal også sørge for å finne nye måter for å ta vare på dokumentasjon i tiden fremover.

Regjeringen satser på Arkivverket noe som skaper nye muligheter for innovasjon, utvikling og teknologi. I dag er det fokus på agile metoder, maskinlæring, automatisering, semantiske løsninger og det er rom for å komme med innspill på ny teknologi og nye løsninger.

Vil du være med å påvirke valg av teknologier, løsninger og tjenester som sørger for å ta vare på hele nasjonens hukommelse?

Rollen og arbeidsoppgaver

Vi bygger et sterkt kompetansemiljø innen innovasjon og IT som gir store muligheter for faglig utvikling. Du vil jobbe sammen med, og bli kjent med hele organisasjonen og være en viktig bidragsyter til at Arkivverket når sine mål. Nye og innovative løsninger må tilfredsstille sammensatte behov og støtte samhandlingsprosesser på tvers i hele organisasjonen. Informasjonsmengden i våre løsninger vokser og det trengs en aktiv forvaltning som utvikler, strukturerer bruken, tilrettelegger arbeidsflyt og integrasjon mellom de ulike verktøyene.

Din hverdag vil for eksempel bestå av å:

  • Ha ansvar for samhandlingsløsningene (primært SharePoint, Teams og O365)
  • Være en støttefunksjon for brukere internt hos Arkivverket
  • Innføre nye løsninger i Teams og tilrettelegge opplæring
  • Utføre governance på Sharepoint, ha kontroll på endringer og integrere nye funksjonaliteter

Hvem er du?

Vi ser etter personer som brenner for å utvikle de beste løsningene for samhandling. Det er viktig med erfaring fra større organisasjoner slik at du har en god prosess- og forretningsforståelse

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå innen IT, digital samhandling/digitale plattformer, digital innovasjon og strategi (lang og relevant erfaring kan kompensere for utdannelse)
  • Soldi erfaring fra forvaltning og digitale løsninger i og for samhandling, portaler og dokumenthåndtering, i større organisasjoner
  • Inngående produktkunnskap innen SharePoint, Teams og Office 365 eller andre samhandlings-løsninger
  • Kunnskap om brukerorientert metode og god pedagogisk tilnærming i møte med brukere
  • Flytende norsk språk, både muntlig og skriftlig.

Ønskede personlige egenskaper

Som person er du serviceinnstilt, løsningsorientert og motiveres av å finne gode løsninger på brukernes behov og problemer. Den rette kandidaten er pragmatisk og en endringsagent som holder fanen høyt for god samhandling og delingskultur. Dine evner til å jobbe selvgående og skape et miljø med sparringspartnere rundt deg blir vesentlig. Du har utpregede samarbeidsevner og er en nettverks skaper på tvers av fagområder. Du bør ha en analytisk tilnærming til utfordringer og gode formidlingsevner.

Informasjon 

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør Sven Bjørn Lilleslåtten, telefon +47 911 36 872.  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne. 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver ut i fra kvalifikasjoner og kompetanse. 

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktpersoner

Sven Bjørn Lilleslåtten
Fagdirektør

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no.

Les mer om Arkivverket og se flere ledige stillinger