Bli med å kjempe for å bedre forbrukernes rettigheter!

Tech-lead

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forbrukerrådet jobber for å forenkle hverdagen til forbrukerne i Norge med treffsikre og proaktive digitale tjenester.

Vi overvåker komplekse markeder og hjelper folk med å velge den beste strømavtalen, laveste lånerenten og beste bilforsikringen, for å nevne noe.

Vi satser digitalt og bygger opp en effektiv enhet med 13 faste medarbeidere som suppleres med konsulenter. Alle i enheten har stor påvirkning på hva vi jobber med, og hvordan vi jobber sammen.

Vi ansetter nå egne Tech-lead for å få kontinuitet og eierskap til vår teknologi og vårt domene.

Ta eierskap og følg koden hele veien ut til produksjon

Du brenner for at verden skal bli et litt bedre sted gjennom løsningene du har utviklet. Du er med på å bestemme hva som skal lages, hvordan det skal lages og hvordan det skal driftes. Sammen med teamet følger du med på hvordan systemene fungerer i produksjon. Det er viktig for deg at systemene blir gode og lette å drifte, siden du vil ta eierskap til programmene i flere år fremover.

Kollegaer som du faktisk kjenner

Du jobber nært med andre og blir godt kjent med dine kollegaer. Du får jobbe i et tverrfaglig team med tett kontakt med produkteiere, utviklere, designere, testere og ledelse. Du er nær der beslutninger tas, og det er alltid lav terskel for å spørre hvis du lurer på noe.

Du er med på modernisering og endring

Alle våre tjenester kjører i skyen, men vi ønsker og trenger forenkling og forbedring av våre løsninger. Du blir en nøkkelperson i en endringsprosess med ny systemarkitektur, automatisering og omskrivning av tjenester til moderne skyløsninger på AWS der du er med på programmering og retningsvalg.

Vi satser på kompetanse

Du er opptatt av å holde deg oppdatert på ny teknologi og metodikk. Vi setter av tid til at du kan bygge ny kompetanse. I tillegg har vi felles kurs og samlinger.

Hva jobber du daglig med?

Du har stor påvirkning på din egen arbeidshverdag, men vi ser for oss at en typisk arbeidshverdag vil se omtrent slik ut:

 • Standup i 15 minutter hver morgen
 • Følg opp eventuelle avklaringer eller hindringer
 • Backend og/eller frontend kodegjennomgang av andres endringer
 • Hvis du har support denne uken (dette er en rullerende oppgave): Sjekk at alle miljøer kjører og at bygging er vellykket

Disse oppgavene vil du følge opp i to-ukers sykluser:

 • Sikre at vi følger teknisk veikart, felles arkitekturmål, og at teamet er på rett kurs for å nå målene for sprinten
 • Sørge for at beslutninger tas ved å blant annet involvere de rette personene og være et bindeledd mellom teknologi og forretning
 • Teknisk design sammen med andre utviklere

Teknologier

Du liker å fokusere på programmering og lære deg ny teknologi. Samtidig er du ikke redd for å lære av gammel teknologi for å finne ut hvordan den skal skrives om på en god, moderne måte.

Vi bruker AWS og jobber med å gå over til de aller nyeste teknologiene som denne plattformen tilbyr. Vi har plan om å gå serverless i så stor grad som mulig. Mesteparten av våre løsninger er Java og JavaScript/TypeScript, og vi jobber med omskrivning av alle tjenester i TypeScript.

Du bør ha kompetanse på eller et ønske om å lære følgende teknologier:

 • Java, Spring
 • Docker
 • AWS (EC2, ECS, S3, CloudFormation, Code Pipeline, CloudFront)
 • React, Typescript

Du bør også ha god arkitekturforståelse og erfaring med utvikling og drift av mikrotjenester.

Du velger selv mellom macOS eller Windows på din egen maskin.

Hva kan vi tilby?

Sentralt arbeidssted, fast lønn og gode ansattgoder. Hos oss har du fast arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo, rett ved mange knutepunkter for kollektiv transport.

Som statlig ansatt har du en trygg jobb med fast lønn og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring. Vi tilbyr lønn på kr 700.000 - 850.000, men er du spesielt kvalifisert kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse, men du kan godt spare enda mer.

Vi har avsatt tid til trening og har fleksibel arbeidstid med kortere arbeidsdager fra mai til september. De som ønsker det bruker noe hjemmekontor, så slik det er per i dag kan du jobbe hjemmefra noen dager i uken dersom du trives med det.

Veien videre

Siden du har lest så langt så er du vel interessert? Send inn søknad så tar vi kontakt med deg og avtaler et kort intervju. Har du lyst til å høre mer – ikke nøl med å ta kontakt med leder Nelly Nome på telefon +47 401 64 218.

Du bør også vite at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om du som søker ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten. Men vi sier ifra og da har du mulighetne til å trekke søknaden.

Mangfold i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ønsker medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i søknaden.

Kontaktpersoner

Nelly Nome
Leder
Telefonnummer: +47 401 64 218.

Hvem er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet er statlig finansiert, men fristilt politisk fra overordnet departement (Barne- og familiedepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.

Direktør i Forbrukerrådet er Inger Lise Blyverket.

Vi er idag 85 ansatte, og holder til i nye og moderne lokaler i Oslo sentrum.

Les mer om Forbrukerrådet her