Bli med å forme fremtidens skattemelding som erfaren funksjonell arkitekt!

Funksjonelle arkitekter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle skattemeldingen og som trives i skjæringspunktene mellom bruker, forretning og IT.

Skatteetaten lanserte i mars første versjon av en ny løsning av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Vi er i ferd med å bygge videre for å få en løsning som omfatter alle innbyggere, bedrifter og organisasjoner i Norge.

Vi trenger derfor flere medarbeidere med rollen som funksjonell arkitekt (produkteier i team) i de tverrfaglige teamene som utvikler skattemeldingen. Du vil jobbe med oppgaver både knyttet til nyutvikling og videreutvikling av løsningen.

Du forstår hva sluttbrukerne og forretningen har behov for og hvordan teknologien fungerer. Du er en god prosessdriver og kommuniserer godt med forretningen/eiere, fagpersoner innen skatt, designere og utviklere. Du ønsker å jobbe med smidig utvikling og i tverrfaglige team. Du mestrer verktøy, metode, programvare og/eller andre virkemidler som er nødvendig for å levere.

Modernisering, videreutvikling og forvaltning skjer i tverrfaglige team i prosjekter og i linjen. Som funksjonell arkitekt har du et overordnet ansvar for å sikre at komponenter og applikasjoner levert fra teamet er i overensstemmelse med forretningsmessige krav, krav til brukskvalitet og andre generelle krav. Du vil få ansvar for å sikre at de funksjonelle krav forstås og implementeres riktig innenfor et definert område. Du er også ansvarlig for at teamet jobber og dokumenterer krav i henhold til Skatteetatens metode for å drive smidig utvikling.  De tverrfaglige teamene hos oss har et felles ansvar for alt teamet skal gjøre og levere, slik at du som ansvarlig for det funksjonelle også må regne med å måtte ta på deg ansvar for andre oppgaver.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • lede behov- og kravarbeid i smidige utviklingstiltak
 • analysere, strukturere og dokumentere krav
 • utforske brukernes behov og omsette disse til løsning
 • se nye løsninger og muligheter
 • være pådriver for samarbeid på tvers av fagområder
 • bidra til at kravene kan bli realisert i gode IT-løsninger

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, ønskelig med bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • flere års arbeidserfaring som funksjonell arkitekt eller tilsvarende rolle i systemutviklingstiltak
 • dokumentert kunnskap og erfaring med å strukturere og beskrive behov og krav
 • erfaring fra systemutviklingsprosjekter eller forvaltning med smidig metodikk
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk

 Det er en fordel om du har:

 • erfaring med å forholde seg til juridiske føringer i behov- og kravarbeid
 • god generell IT-teknisk forståelse og kompetanse
 • god forretningsforståelse innen Skatteetatens fagområder
 • erfaring med behov og krav knyttet til saksbehandlingsløsninger og/eller publikumsløsninger
 • erfaring med prosessmodellering (UML, BPMN eller andre metodikker)
 • erfaring med utforming av epos og brukerhistorier
 • erfaring med Confluence og Jira
 • erfaring med utarbeidelse av brukerveiledninger/opplæringsmateriell
 • erfaring som utvikler eller tester 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder
 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se behov på tvers
 • evne til å initiativ
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
 • kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 630 000 – kr 860 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner

Gerd Berit Lie
Underdirektør
Mobil: 913 32 212

Hvem er Skatteetaten?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Les mer om Skatteetaten og se flere ledige stillinger