Bli med å forme fremtidens Kristiansand

Byggeleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region sør er det ledig stilling som byggeleder til fremtidig byvekstavtale Kristiansand, Vegavdeling Agder. Kontorsted er i Kristiansand.

Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, de 7 kommunene i Kristiansandsregionen og Statens vegvesen. Samarbeidet har utarbeidet et grunnlagsdokument for forhandlingene med en brutto økonomisk ramme på om lag 15 mrd. kroner.

Vi planlegger for å løse de trafikale utfordringene i Kristiansandsregionen, slik at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. Prosjektporteføljen vil gi en betydelig kapasitetsøkning i kollektivsystemet. Satsningen på sykkel- og gangetilretteleggingen vil gjøre at regionen kan nå målsettingen om nullvekst, ved å legge opp til en areal- og parkeringspolitikk som stimulerer til redusert behov for bilkjøring.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være en del av byggeledelsen som følger opp kontrakt med entreprenør
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og planer
 • Rapportere og følge opp økonomi, kvalitet og fremdrift
 • Delta i byggemøter og være ute på anleggsplassen
 • Delta aktivt i SHA-arbeidet
 • Utarbeide kostnadsoverslag for prosjekt, både i plan- og byggefase
 • Bistå prosjektleder

 

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.  Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom hele eller deler av utdanningen er tatt i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker etter folk som fortrinnsvis har erfaring fra prosjekt og/eller byggeledelse. Det er en fordel om du har erfaring fra kontraktarbeid og god forståelse for planprosesser.

 

Personlig egnethet

Vi ser for oss en medarbeider som er effektiv og resultatorientert, og har evnen til å ta initiativ. Du har god oversikt og jobber systematisk. Du setter pris på utfordringer og er god til å finne løsninger. Du bør være god på å kommunisere, både skriftlig og muntlig. Du vil fremme Statens vegvesens interesser på en positiv måte.

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekrutter personer med innvandrerbakgrunn.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 

Vi kan også tilby

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ 
 • Lønn i henhold til Statens vegvesens Lokale lønnspolitikk

Kontaktpersoner

Jan Børge Thorsen
Prosjektleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger