Bli laborant i Statens vegvesen - Bodø

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Geo- og labseksjonen har ledig stilling som laborant, og vi søker deg som vil bidra inn i et vegteknologisk miljø.

Vi er en seksjon med dyktige fagspesialister, og våre medarbeidere ved laboratoriet utfører oppgaver innen teknisk kvalitetskontroll og vi bidrar i planleggingsfasen. Laboratoriets virksomhet omfatter testing av materialer brukt i bygging, vedlikehold, drift og planlegging av veg.

Kontorsted for stillingen er Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Laboratorieanalyser av prøver fra vegbyggingsmaterialer: stein, grus, asfalt og betong.
 • Geotekniske laboratorieanalyser av prøver fra grunnundersøkelser.
 • Prøvetaking og målinger av vegbyggingsmaterialer som forsterkningslag, bærelag, asfaltdekker og betong.
 • Bruk av dataprogrammet Labsys til rapportering av prøvedata.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det fagbrev i laboratoriefaget eller annen relevant utdanning. Det er er en fordel om du har erfaring innenfor prøvetaking og analyser av vegbyggingsmaterialer og geotekniske analyser. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha førerkort klasse B, men vi ser helst at du også har BE.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Gode samarbeidsevner, kunne jobbe i team.
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig.
 • God kjennskap til bruk av IT-verktøy.
 • God formuleringsevne.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger