Bli kjøretøykontrollør ved Utekontrollen i Statens vegvesen!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen og Utekontrollseksjonen har ansvar for trafikkontrollvirksomheten på veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, rettet mot trafikanter og kjøretøy, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Faggruppe Utekontroll Østfold søker en kollega til å ta del i dette viktige arbeidet.

For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør-/ingeniørnivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring og kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting. Utekontrollseksjonen Sør har 60 medarbeidere hvorav 21 tilhører Faggruppe Utekontroll Østfold.

Stillingen har tjenestested/oppmøtested Svinesund/Ørje, men arbeidsområdet omfatter hele Østfold. Samtidig har Østfold to grenseoverganger, Svinesund og Ørje, som skal bemannes.

Det må også påregnes noe samarbeid med andre kontrollstasjoner i vår region. Våre kontrollører jobber etter fastsatt arbeidsplan hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedtyngden på oppgavene vil være kjøretøykontroll på veg, fortrinnsvis for tunge kjøretøy, teknisk- og bruksbestemmelser. Trafikksikkerhetsarbeidet gjøres i samarbeid med Politiet, tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Du vil også jobbe med saksbehandling og administrative oppgaver på kjøretøyteknisk område relatert til utekontroll.

Stillingen innehar mye kontakt med kunder når du gjennomfører kjøretøykontroll.

Kvalifikasjonskrav

  • Kjøretøymekaniker (med fagbrev og lang erfaring, fortrinnsvis innen tunge kjøretøy) eller ingeniør, helst med maskin eller bilteknisk linje. Du kan også ha utdanning fra teknisk fagskole. God og relevant praksis kan erstatte manglende formell utdannelse.
  • Førerkort i klasse B. I tillegg veies det tungt dersom du har førerkort i klassene CE og DE. De som ikke innehar de tunge førerkortklassene vil bli vurdert. Det betinges da at et utvidet førerkort erverves innen en gitt periode etter ev. ansettelse.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Erfaring fra kundekontakt og beherskelse av flere språk er en fordel.
  • Ønskelig at man har kurs i Periodisk kjøretøykontroll (PKK). Godkjent av bilbransjen for PKK kontrollører. Fortrinnsvis for tunge kjøretøy.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Du må kommunisere godt med ulike type mennesker. Du liker kundebehandling, og evner å finne den gode balansen mellom å utøve en myndighetsrolle og inneha en rolig og trygg fremtoning i møte med mennesker.

Du samarbeider godt, og vet hva det vil si å være en god lagspiller. Du jobber ryddig og strukturert, og tar et etisk ansvar for å gjøre jobben din på en god måte. Bidrar du i tillegg til et godt arbeidsmiljø, er du nøyaktig den vi ser etter!

Det forutsettes plettfri vandel.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Øyvind Grotterød på tlf. 952 53 115.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger