Bli fagansvarlig VVS for Etterretningstjenestens komplekse og spennende bygningsmasse?

Senioringeniør VVS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå etter en senioringeniør innen VVS som vil ha hovedoppgaven med å utøve EBA-faglig støtte knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av Etterretningstjenestens EBA innen faget. Det tilligger videre stillingen å utøve fagansvar innen VVS for eiendomsseksjonen og investeringsprosjekter.

Vi ser etter en person som evner å finne løsninger på praktiske oppgaver og som har erfaring innen VVS-faget. Som fagansvarlig VVS jobber du ofte tett på andre og bør derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre og følge opp oppdrag relatert til vedlikeholdsplanlegging og driftsoppdrag
 • Bidra med råd og veiledning om standardiserte oppdrags- og vedlikeholdsbeskrivelser innen EBA tol teknsik forvaltere, samt bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjoner for DV- relaterte service- eller rammeavtaler
 • Rådgivning og veiledning til-, samt kvalitetssikring av EBA-relatert dokumentasjon ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med EBA-relatert fagkrets innen VVS. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering  kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring innen prosjektledelse eller driftserfaring innenfor fagområdet EBA
 • Lang relevant tjenesteerfaring med god resultatoppnåelse
 • Erfaring innen VVS faget

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Erfaring i bruk av relevant IKT-verktøy
 • Mastergrad eller tilsvarende med EBA-relatert fagkrets innen VVS
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter, sikringselementer og sikringsteori innenfor fagområdet EBA
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten: 

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Krav til personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

For den konkrete stillingen som senioringeniør kreves i tillegg følgende egenskaper: 

 • Selvstendighet
 • Gode fremstillingsevner

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 650 300 – 752 800 [Lønnstrinn 70-77] i stillingen som senioringeniør (kode 1181) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 94 349

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger