Bli en del av et solid og samfunnsengasjert konsern

Kvalitetsleder/kvalitetssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en ansvarlig for kvalitetsarbeidet i Franzefoss AS, som trives med å sikre hensiktsmessig nivå på virksomhetens kvalitetsarbeid. Vedkommende skal aktivt bidra til at våre omgivelser opplever oss som, og kjenner oss igjen gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg! 

Kvalitetssjefen er selskapets ressurs i arbeidet med ISO 9001 og ISO 14001, og skal påse at virksomheten jobber i henhold til disse standardene. Stillingen inngår i HMSK-avdelingen i konsernet der HMS-sjef, ytre miljøsjef og HMSK-koordinator deltar. I tillegg vil du arbeide nært med anlegg og ledelse og tilhørende regionale HMSK-ledere. Stillingen rapporterer til HMSK-sjef og er en nøkkelrolle i selskapet.

Du får følgende ansvar og oppgaver:

 • Utvikle og sikre et felles ledelsessystem (TQM) som er hensiktsmessig, brukervennlig og i henhold til ISO 9001 og ISO 14001
 • Sikre god forståelse for hensikten med ISO 9001 og ISO 14001
 • Arbeide nært med ledere og nøkkelpersonell slik at selskapets nivå på kvalitetsarbeid oppnås
 • Overvåke kvalitetsarbeidet og påpeke avvik, samt identifisere og følge opp forbedringsprosesser 
 • Planlegging og gjennomføring av revisjoner, samt oppfølging av hendelsesbehandlingssystemet
 • Arrangere- og bidra i seminar, opplæringer, møter og anleggsbesøk
 • ede- og bidra i prosjekt og forbedringsarbeid på tvers av selskapene
 • Bidra i arbeidet med å identifisere- og utvikle hovedprosesser i selskapene
 • Være en viktig bidragsyter i HMSK avdelingens arbeid og utvikling

Den rette kandidaten har høyere utdannelse, minimum bachelorgrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis innen kvalitetsarbeid/ledelse, revisjonsledelse og risikostyring.  

Det er ønskelig med særlig erfaring og kunnskap innen:

 • ISO-9001-2015 og ISO-14001-2015 (nye versjoner)
 • Systemrevisjon
 • TQM som ledelsessystem for dokumenter, hendelser og risiko
 • Bransjekunnskap

Vår nye kollega er serviceinnstilt med en positiv holdning, tar initiativ og er en drivende kraft i konsernets arbeid for totalkvalitet. Du er en relasjonsbygger med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse med sterk påvirkningskraft til kontinuerlig forbedring. Du har pågangsmot og er fleksibel men arbeider målrettet, selvstendig og nøyaktig, i tillegg oppnår du klare avtaler og forpliktelser hos våre ledere og ansatte. 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, meget gode forsikring- og pensjonsvilkår, samt påvirkningsmuligheter i et selskap i utvikling og i vekst.

Kjenner du deg igjen i det ovennevnte, og blir du motivert? Gå på "Søk stillingen", fyll ut feltene, skriv en kortfattet søknadstekst og legg ved CV. Søknadsfristen er snarest og seinest 20.6.2018

Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontaktpersoner

Astrid Drake
HMSK-sjef

Hvem er Franzefoss AS?

Franzefoss AS leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Konsernet kan se tilbake på snart 100 år med suksessrik drift, og vi er blant Norges ledende bedrifter innenfor våre segment. Hovedkontoret betjener datterselskapene med konsernfunksjonene plan og miljø, eiendom, regnskap, finans, IT, HMSK, innkjøp, marked og HR.

Konsernet har som visjon å være Samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være sikre på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Vi er 490 ansatte der 34 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum.

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.