Bli byplanlegger i Haugesund!

Byplanlegger

Vil du bidra til en bærekraftig byutvikling? Vi har to ledige byplanleggerstillinger.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Haugesund kommune ønsker å styrke vår avdeling med fagkompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, statistikk og analyse. 

På bakgrunn av byutviklingsgrepene kommunen har lagt til grunn for sin kommuneplan – har Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) gitt Haugesund status som nasjonal forbildeby. Styrking av Haugesund sentrum, som etableringsarena for handel, næring og bolig, skal bidra til en mer bærekraftig byutvikling og en kortreist hverdag. Planlegging i Haugesund er bevisst byens funksjon for både innbyggere og region.

Planavdelingens 12 byplanleggere behandler, utarbeider og forvalter arealplaner på alle nivå.

Vi verdsetter både analytiske, kommunikative, nytenkende, fremoverlente og ansvarsbevisste evner. Du har god kjennskap til urbanisme og bærekraftig byutvikling og liker å arbeide med areal- og transportplanlegging.

Har du en master innen arkitektur, landskapsarkitektur eller samfunnsfag er du kanskje personen vi søker.

Søknadsfrist: 20. februar 2020

Hvem er Haugesund kommune?

Haugesund er regionbyen på Haugalandet. Selve byen ligger på fastlandssiden av Smedasundet samt på øyene Hasseløy, Risøy. Kommunen er en tett befolket bykommune med litt over 37 000 innbyggere, med kort vei til det aller meste.