Biolog til sommerjobb

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult søker biologer til feltsesongen 2022 

Multiconsult trenger flere biologer for feltsesongen 2022. Din stilling vil være i seksjon Naturressurser, som består av et kompetent og tverrfaglig miljø av biologer, naturforvaltere, landskapsarkitekter og samfunnsvitere.

Våre biologer/naturforvaltere jobber bl.a. med kartlegging av naturmangfold, konsekvensutredninger, miljøovervåkning og -oppfølging. Vi har mange oppdrag med naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks (NiN), både utvalgskartlegging og i forbindelse med konsekvensutredninger. I 2021 var vi både involvert i Arealrepresentativ naturovervåkning i Nord-Norge, overvåkning av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet og av seminaturlig eng på Østlandet.

Ønsker du å utvikle din biologikompetanse hos oss?

Vi legger vekt på å gi god opplæring og oppfølging, og utveksler erfaringer underveis i arbeidet. Du vil derfor arbeide med en eller flere av våre erfarne kartleggere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil primært bestå av naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks (NiN). Det kan også bli aktuelt med vegetasjonsovervåkning gjennom prosjektet arealrepresentativ naturovervåking (ANO) i Nord-Norge og bistand i konsekvensutredninger. Ytterligere oppgaver kan inngå ved behov avhengig av hvilke oppdrag vi har pågående. Du vil da bli fulgt tett opp av fagpersoner.

Multiconsult søker en person med:

 • erfaring med NiN-kartlegging og gjerne bestått NiN-kurs
 • god artskunnskap innen karplanter, og det vil være en fordel men kompetanse innen moser, sopp og lav
 • kompetanse på rødlistede og fremmede arter
 • gode skriveferdigheter
 • utdanning fra høyskole/universitet innen biologi, naturforvaltning, økologi eller tilsvarende
 • førerkort er en fordel

Vi søker en person med:

 • gode samarbeidsevner som er selvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik
 • god gjennomføringsevne
 • faglig engasjement
 • motivasjon for å jobbe ute i felt

Vi tilbyr

 • god opplæring og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • konkurransedyktige betingelser
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidsmengden vil justeres etter avtale. Arbeidssted vil i hovedsak være feltbasert, men også ved vårt hovedkontor på Skøyen. Det kan bli mulighet for fast ansettelse. Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!

Tiltredelse etter avtale, men fortrinnsvis fra 16. mai 2022. 

Kontaktpersoner

Kristine Lien Skog
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 795 01 701

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger