Bioinformatiker - Seksjon for medisinsk genetikk

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for medisinsk genetikk 

Ved seksjon for medisinsk genetikk er det ledig stilling som bioinformatiker.

Seksjon for medisinsk genetikk har totalt 23 ansatte i et tverrfaglig miljø med molekylærbiologer, bioinformatiker, bioingeniører, ingeniører, overleger og helsesekretær. Seksjonen er en av fem medisinsk genetiske avdelinger i Norge. Vårt tilbud omfatter klinisk genetikk og laboratorieanalyser innen fagområdene cytogenetikk, molekylærgenetikk og biokjemi. Våre analyser er akkreditert. Medisinsk genetikk er et medisinsk satsningsområde for sykehuset og er inne i en spennende utviklingsfase. Seksjonen er helt i front når det gjelder bruk av ny teknologi i genetisk diagnostikk i Norge. Vi er en del av et aktivt forskningsmiljø. 

Arbeidsoppgaver

Seksjonen sekvenserer i dag en stor mengde DNA-prøver med dypsekvensering/Next Generation Sequencing (NGS) innen diagnostikk og forskning. Store deler av arbeidsoppgavene vil dreie seg om videreutvikling, drift og kvalitetssikring av bioinformatiske pipelines, sekvenseringsdataanalyse og presentasjon, samt preprosessering og analyse av sekvenseringsdata med bioinformatiske verktøy.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i bioinformatikk eller tilsvarende
 • Kompetanse innen flere av følgende: docker/singularity, unix, Python, R, git
 • Erfaring med bioinformatiske analyseverktøy for sekvenseringsdata er en fordel
 • Kunnskap om molekylærgenetikk/molekylærbiologi er en fordel
 • Beherske ett skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men også i team
 • Analytisk 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Trives med faglige utfordringer 

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i et kreativt og spennende fag- og forskningsmiljø som anvender moderne teknologi
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser 

Kontaktpersoner

Camilla F. Skjelbred
Seksjonsleder
Telefonnummer: 35 00 31 40
Mobil: 995 92 359

Hvem er Sykehuset Telemark HF?

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.

Sykehuset har om lag 3 000 årsverk. Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk serviceklinikk består av fem avdelinger; arbeidsmedisin, fertilitet, radiologi, laboratoriemedisin med blodbank og patologi. Disse dekker et bredt spekter av klinisk diagnostikk og behandling. Vi har regionsfunksjoner i Helse Sør-Øst innen medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling. Klinikken har om lag 300 årsverk og har en betydelig forskningsaktivitet.