BIM-leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi skaper fremtidens jernbane - vil du være med?

Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen skal lede prosjektets arbeid med BIM/3D, sikre at modellbasert prosjektering og planlegging gjennomføres i prosjektet med rett innhold og kvalitet i henhold til Bane NORs strategier, håndbøker og prosjektbestillingen.

Arbeidssted i moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta at strategien for modellbasert prosjektering og planlegging i Bane NOR følges
 • Etablere en BIM-strategi for Ringeriksbanen og E16 og sikre at denne ivaretas
 • Fagansvar for prosjektets rutiner for modellbasert planlegging og prosjektering (Avtaledokument)
 • Ansvar for BIM/3D i utarbeidelsen av store og kompliserte underbygningskontrakter, samt koordinere grensesnitt, løsninger og bekrivelse mot øvrige kontrakter i prosjektet.
 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp at leverandører jobber med BIM/3D ihht prosjektets retningslinjer
 • Følge opp rådgivere i prosjekteringsfasen med tanke på BIM/3D og prosjekteringsmetodikk, samt koordinere og kontrollere prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen.
 • Ansvar for at modellbaserte metoder og verktøy er en integrert del av prosjektledelsen i prosjektet
 • Ansvar for å følge opp prosjektets aktive bruk av 3D-modeller internt og eksternt
 • Være prosjektets representant inn i faggrupper for 3D/BIM i Bane NOR og koordinering med andre offentlige byggherrer
 • Bistå prosjektsjefer og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningene.


  I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner
 • 5-10 år relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre.
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen.
 • Meget god erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter.
 • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.
 • Ønskelig med 5-10 års erfaring fra sentrale roller innen BIM/3D i samferdselsanlegg eller større konstruksjoner, samt praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg.
 • Kunnskap om kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
 • Kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse.
Personlige egenskaper
 • Omgjengelig, fleksibel, positiv
 • Gode samarbeidsevner.
 • Erkjenner og tar konsekvensen av at egen lederatferd gir viktige signal.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.


  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Eivind Aslaksen Hamre
Telefonnummer: (+47) 92403652

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon