BIM Koordinator

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine samarbeidsevner i en stilling hvor du hjelper samfunnsrådgiverne i Rambøll til å utnytte potensialet i digital teknologi for å realisere enda mer verdi og bærekraft for våre kunder. For denne rollen trenger du solid erfaring med BIM og digitale verktøy fra samferdselsprosjekter og teknologisk intuisjon. Er du vår nye BIM Koordinator? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår BIM, Geomatikk og Visualisering avdeling

Som vår nye BIM Koordinator blir du en del av et digitalt miljø i Rambøll med eksperter på prosjektteknologi, modellbasert prosjektering og samhandling, programmering og automatisering, geografisk informasjonsbehandling, og avansert datavisualisering og mediekommunikasjon. Du vil delta i flere av de største samferdselsprosjektene i Norge og hjelpe dem med å utnytte potensialet i nyeste teknologi for å nå sine og kundenes mål. Avdelingen teller i dag rundt 20 ansatte og har en sentral rolle i digitaliseringsarbeidet i Rambøll, både gjennom sitt bidrag i prosjekter og i Rambølls interne arbeid med kontinuerlig utvikling og innovasjon. Du vil derfor også ha muligheten til å være med å forme hvordan vi i fremtiden jobber med prosjektering i Rambøll, og i bransjen

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Koordinere eller lede modellbasert gjennomføring og tverrfaglig samhandling i prosjekter
  • Sikre at prosjektets digitale løsninger for modellbasert prosjektering og samhandling er hensiktsmessig satt opp og funksjonelle
  • Lede eller delta i interne utviklingsprosjekter
  • Være en endringsambassadør og støtte implementering av ny prosjektteknologi og nye arbeidsprosesser

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Erfaring fra samferdselsprosjekter hos entreprenør, rådgiver eller byggherre, gjerne i rollen som BIM Koordinator, og gjerne med erfaring fra byggefase
  • Erfaring med flere av de tekniske løsningene som brukes i samferdselsprosjekter i Norge, som f.eks. Novapoint, Gemini, Infraworks, Civil 3D, AutoCad, BIM 360, ProjectWise
  • Evne til raskt å forstå muligheter og begrensninger ved nye digitale verktøy, og til å ta dem i bruk
  • Gode samarbeidsevner

I denne rollen vil det være en fordel om du også har erfaring med automatiseringsverktøy, som FME, Dynamo, Grasshopper, eller generell programmering i språk som f.eks. Python.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 20.10.2019.

Har du spørsmål?Kontakt Eirik Storaas Kristoffersen, Leder for BIM, Samferdsel og Byutvikling, +47 48 23 21 07

Kontaktpersoner

Eirik Storaas Kristoffersen
Telefonnummer: +47 48232107

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger