BIM-koordinator

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

Samferdsel er et sterkt satsningsområde for Asplan Viak. Vi er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen både veg og bane. Hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i et av landets ledende, tverrfaglige rådgivningsmiljøer. I vår Samferdselsavdeling vil du på landsbasis få over 130 kollegaer.

Sandvika-kontoret er i vekst og har nå 220 ansatte fordelt på ulike fag. I Samferdselsgruppen har vi 26 ansatte som jobber med alt fra byggeledelse til detaljprosjektering. Vi har stor etterspørsel etter våre tjenester og har behov for å styrke fagmiljøet samferdsel. Vi søker en erfaren og engasjert BIM-koordinator som har et bredt nettverk og som trives med og har erfaring fra samferdselsoppdrag. Oppdragene vi gjennomfører i dag gir oss muligheten til å være en betydelig aktør lokalt og nasjonalt med mulighet til å medvirke til samfunnsutviklingen.

Oppgavene er varierte og omfatter rådgivning i store og små samferdselsprosjekter hvor alt arbeid med planlegging, prosjektering, regulering og konsekvensutredning skal baseres på og dokumenteres i BIM. Du blir en viktig bidragsyter i vårt faglige nettverk for BIM i Samferdsel. Hos oss vil du ha en god mulighet til å være med å påvirke din arbeidshverdag. 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av BIM-håndbok som styringsdokument for prosjektering i modellbaserte prosjekter
 • Sammenstilling av modeller
 • Oppfølging av fagansvarlige med hensyn til modellkrav
 • Koordinere og gjennomføre tverrfaglig kontroll med kollisjonskontroll
 • Opplæring av prosjektmedarbeidere i modellbasert samhandling

Kvalifikasjoner

 • Erfaring eller utdannelse innen BIM
 • Erfaring med tverrfaglige prosjektteam 
 • Kompetanse på prosjekteringsverktøy og samhandlingsverktøy
 • Erfaring fra bruk av Solibri/Navisworks/Simplebim
 • Erfaring med bruk av Bimsync/Streambim/Dalux eller tilsvarende
 • Erfaring med Autodesk Forge og BIM 360

Personlig egenskaper

 • Nysgjerrig og følger med på utviklingen av programvare som benyttes
 • God evne til å tilegne deg ny kunnskap
 • Løsnings- og handlingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad. 

Kontaktpersoner

Vibeche Håheim Kind
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 40 85 19 23

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger