BIM-ingeniør Samferdselskonstruksjoner

Stillingsbeskrivelse

Johs Holt er et heleid datterselskap av Multiconsult og er et ledende, spesialisert rådgivende ingeniørfirma innen brukonstruksjoner og tyngre anleggskonstruksjoner. Firmaet ivaretar alle faser i et prosjekt, fra de første ideene skisseres via forundersøkelser, konsekvensanalyser, tilstandsanalyser, planlegging og prosjektering til drift og vedlikehold av anleggene.

Johs Holt og Multiconsult har allsidig erfaring innen prosjektering av ulike brutyper med spisskompetanse innen bl.a. flytebruer, hengebruer, nettverksbuebruer, extradosbruer, fritt-frembygg bruer og skråkabelbruer, i tillegg til stålkassebruer og stålplatebærere samt alle typer betongbruer. I Oslo har Multiconsult og Johs Holt samlet et miljø på nærmere 50 medarbeidere med spesialisering innen bruer og andre samferdselskonstruksjoner.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Vi har for tiden en stor og økende oppdragsportefølje med mange spennende og prestisjefulle samferdselsoppdrag. Her kan bl.a. nevnes Fornebubanen, Inter City Østfold, Flytebru over Bjørnafjorden, E6 Ranheim-Værnes, konseptevaluering ny Mjøsbru, Rv. 3/25, Fv. 109, m.fl. Dette er bare et utvalg av våre mange krevende og spennende oppdrag som pågår nå.

Vi søker derfor nye, engasjerte kollegaer med spisskompetanse innenfor BIM-faget ved våre Oslo-kontorer på Skøyen og Ryen for å ytterligere forsterke vår kapabilitet innen samferdselskonstruksjoner. Dette er en unik mulighet for deg som motiveres av å delta i store og nasjonalt viktige prosjekt og trives med jobbe i tverrfaglige team av erfarne og høyt kvalifiserende kollegaer, hvor ditt hovedfokus vil være 3D modellering og tegningsproduksjon av bruer og andre samferdselskonstruksjoner. Det er gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et innovativt og dynamisk miljø. Det vektlegges positivt om aktuelle kandidater har erfaring med modellering av betongkonstruksjoner med kompleks geometri.

Arbeidsoppgaver:
• 3D modellering og tegningsproduksjon av brukonstruksjoner og andre samferdselskonstruksjoner i Tekla Structures.
• Tverrfaglig samhandling og prosjektering i modell.
• Bidra til videreutvikling av fagmiljøet vårt innen modellering generelt og parametrisk modellering spesielt.
• Interesse for og kjennskap til parametriske modelleringsverktøy som f.eks. Rhino Grasshopper og/eller programmering med python/C# er et stort pluss.

 

• Bachelor/master/sivilingeniørutdanning med fordypning i konstruksjonsfag er ønskelig, men også kandidater med annen særlig relevant bakgrunn vil bli tatt i betraktning.
• Teknisk utdannelse innen bygg- og anlegg med fordypning i konstruksjonsfag.
• Det er ønskelig med 3+ års relevant arbeidserfaring men nyutdannede oppfordres også til å søke.
• Snakke og skrive flytende norsk/nordisk samt beherske engelsk både muntlig og skriftlig.
 
Personlige egenskaper:
• Strukturert, nøyaktig og opptatt av kvalitet.
• Kreativ og løsningsorientert.
• Selvstendig med gode samarbeidsegenskaper.                                        
• God vurderingsevne med hensyn til å se muligheter innenfor gitte rammer.
• Gode lytteegenskaper og lojal mot beslutninger.
• Lagspiller med fokus på troverdighet og handlekraft.
 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger