BI-utviklar/Data analyst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

GIEK har nå ledig stilling som BI-utviklar/Data analyst (Senior rådgjevar). Stillinga rapporterar til IT-sjefen og har ansvaret for utviklinga av GIEK sitt datavarehus og løysingar for analyse og rapportering i samarbeid med forretningssida. Vidare følgjer også ansvar for å integrere alle aktuelle datakjelder internt og eksternt. Du vil bli del av IT og dokumentforvaltningsseksjonen, hvor det for tida er 11 kompetente medarbeidarar.

Arbeidsoppgåver

 • Utvikling og vedlikehald av analysar og rapportar med QlikView/Qlik Sense 
 • Utvikling av datavarehus med Discovery HUB (TimeXtender)
 • Utvikle SQL/databasescript 
 • Installasjon og konfigurasjon av SQL Server, SQL tuning
 • Intern drift av SQL Server 
 • Bistå sluttbrukarar med opplæring og adopsjon
 • Bistå IKT drift etter behov

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på høgskulenivå innan økonomi/administrasjon og/eller IKT. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring frå IT-prosjekt og forvalting av IT-løysingar i statleg eller kommersiell verksemd
 • Kunnskap og erfaring frå optimalisering av dataspørjingar og databasetuning
 • God kunnskap om BI-verktøy, SQL, Datavarehus, QlikView

Eigenskapar

 • God forretningsforståing og evne til å omgjera GIEKs behov til utvikling innan IKT-området
 • Handlekraftig og mogelegheitsorientert holdning
 • Evne til å kommunisera både med teknisk og ikkje-teknisk personale
 • Evne til å motivera og engasjere gjennom gode formidlingseigenskapar 
 • Engasjement for eiget fagområde og evne til å byggje tillit og relasjonar 
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, muntleg og skriftleg

Vi tilbyr

I GIEK vil du møte spennande utfordringar i ei kompetansebedrift med god kjennskap til norsk eksport og internasjonal handel. Vi har eit godt arbeidsmiljø, og du får gode moglegheiter for oppdatering og utvikling hjå oss. Vi held til i attraktive lokaler på Aker Brygge i Oslo sentrum. Lønn etter avtale iht. Statens lønnsregulativ.

Vi gjer merksom på at opplysningar om søkjar kan bli gjord offentleg, sjølv om søkjar ber om ikkje å bli oppført på søkjarliste jamfør Offentleglova §25. Det vil i så fall bli opplyst om. 

Om ønskeleg kan innleiande kontakt med vår rådgjevar være konfidensiell, også overfor GIEK.

 

 

 
 
Prime People HR Solutions har gjort seg bemerket ved å levere kvalitetsbevisst rekruttering av ledere og fagspesialister til forskjellige bransjer, segmenter og forretningsområder. Vi sier at ”dyktighet gir vekst”. Fordi vi er overbevist om at når vi og våre kandidater er dyktige er dette et viktig bidrag for at våre kunder skal oppnå vekst og økt konkurransekraft.

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Bent Norman Lund
IT-sjef
Telefonnummer: 930 21 552
Ole Jan Rimstad
Rådgjevar, Prime People HR Solutions
Telefonnummer: 995 93 014

Hvem er GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt)?

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsoppdraget er å stille garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer som bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Norge. GIEK betjener i hovedsak banker og bedrifter, men er også faglig rådgiver for regjeringen om internasjonale regelverk for eksportfinansiering. GIEK har kontor i Oslo og 95 ansatte. Se www.giek.no