BI rådgivere – data storytellere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Business Intellgence i Avinor får mye oppmerksomhet for tiden med hensyn på innovasjon og digitalisering. BI seksjonen er ansett som et satsningsområde og behov for våre tjenester er sterkt økende. For å dekke denne etterspørselen trenger vi flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi kan tilby mange spennende utfordringer innenfor fagområdet. I tråd med den teknologiske utviklingen som skjer i luftfarten nå, både på terminal og passasjer siden, flyplassdrift og ikke minst samhandling mellom aktører, er det bare å henge seg med. Vi er i dag en seksjon på 10-12 høyt kvalifiserte ansatte og konsulenter fordelt på Avinors hovedkontor i Bjørvika og på Oslo lufthavn Gardermoen. 

Arbeidsoppgaver: 

Du vil være en ressurs som kan jobbe mot interne kunder og samarbeidspartnere. Du må gjennomføre kartlegging av behov, gjøre prioriteringer og være løsningsorientert. Det å lede workshops, være smidig, og ha en lean tilnærming til situasjoner, samt forventningsstyre kunder inn mot aktiviteter og leveranser - vil bli en stor del av arbeidsdagen. Samhandling med resten av BI seksjonen og andre IT seksjoner er en forutsetning. 

Vi har 2 ledige stillinger: 

 • den ene med BI oppgaver knyttet opp mot operasjonelle tjenester og lufthavnsprosesser med fokus på Oslo lufthavns innsiktsbehov. Utnyttelse av historiske-, operasjonelle-, IoT og eksterne datakilder og det å finne sammenhenger mellom disse, vil være en viktig driver i denne posisjonen.  Arbeidssted Oslo lufthavn. 
 • den andre med rolle innenfor innsikt mot administrative- og støtte- prosesser, med fokus på datagrunnlag innenfor domenene HR, økonomi, miljø og sikkerhet og lignende. Arbeidssted Bjørvika. 

Kvalifikasjoner: 

 • Må-krav 
  • gjennomført relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå 
  • god kjennskap til Power BI og ser muligheter i dette verktøyet 
  • kunnskap om BI miljøer, datavarehus og analyser 
  • erfaring med workshopledelse og være prosjektorientert 
  • gjøre deg forstått på norsk  
  • ha gjennomføringsevne og se muligheter i utfordringer som måtte dukke opp 
 • Bør-krav 
  • kunne gjøre gode bestillinger til datafangstressursene 
  • kunne tilegne seg forretningsforståelse på tvers av konsernets behov 
  • være datadetektiv og utfordre datagrunnlag og dataeiere 
  • kunne bruke og utnytte verktøy som R, Excel pivotering og evt andre som 
  • viser seg å være mer hensiktsmessig å benytte seg av ut fra krevd situasjon 
  • kunne se muligheter i data og kjøre analyser og kjenne til forskjellige analysemetoder og modeller 
  • kunne skape relasjoner mellom IT og forretning på en praktisk og elegant måte 

Egenskaper: 

 • være interessert i mennesker, data og prosesser 
 • være nysgjerrig og viser interesse for store og små datamengder 
 • kan se muligheter i data, interne og eksterne, og kunne formidle dette 
 • gjennom analyser og modeller 
 • er en proaktiv sparringspartner som kan jobbe ut mot konsernets Controller og analytiske miljøer 
 • har lyst til å jobbe med en stor palett av faglige domener og kontekster 

Vi tilbyr:  

 • et godt og uformelt arbeidsmiljø  
 • gode muligheter for kompetanseutvikling 
 • spennende og allsidige faglige utfordringer  
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst  
 • gode velferdsordninger 

Annet

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes 

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Avinor kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Inge Abrahamsen
Seksjonsleder IT business intelligence

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger