BI Arkitekter – Datafangst, kubedesign og maskinlæring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Business Intellgence i Avinor får mye oppmerksomhet for tiden med hensyn på innovasjon og digitalisering. BI seksjonen er ansett som et satsningsområde og behov for våre tjenester er sterkt økende. For å dekke denne etterspørselen trenger vi flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi kan tilby mange spennende utfordringer innenfor fagområdet. I tråd med den teknologiske utviklingen som skjer i luftfarten nå, både på terminal og passasjer siden, flyplassdrift og ikke minst samhandling mellom aktører, er det bare å henge seg med. Vi er i dag en seksjon på 10-12 høyt kvalifiserte ansatte og konsulenter fordelt på Avinors hovedkontor i Bjørvika og på Oslo lufthavn Gardermoen. 

Du vil inngå i en BI seksjon bestående av datafangst- og rapportutviklere, analytikere og rådgivere. 

Vi har 3 ledige stillinger og ser etter deg som har bakgrunn fra eller er en  

 • MSBI - utvikler med interesse for integrasjoner, mellom forskjellige datakilder og dataformater samt har god kunnskap om kubeutvikling, tilgangsstyring og integritet
 • Azure BI utvikler som er nysgjerrig på nye muligheter som finnes innenfor BI og analytics som skytjenester - herunder datalake, maskinlæring og iot tjenester og lignende
 • Analytiker/datascientist som vil utfordre datagrunnlag for prediksjoner og potensielle hendelser 

Arbeidsoppgaver : 

 • MSBI og Azure BI utvikler vil få ansvaret for å 
  • være pådriver for bruk av utviklingsstandarder, metodikk og rammeverk for arkitektur 
  • forvalte og videreutvikle Avinors datavarehus og datalake 
  • være prosjektressurs i fellesprosjekter på tvers av organisasjonen 
  • være rådgiver og kravstiller for resten av datafangstressursene på dette området
 • Analytiker/datascientist rollen vil ha ansvar for å 
  • bygge, dokumentere og trene maskinlæringsmodeller, predikere og visualisere resultater 
  • vurdere analysemodeller og verktøy som Python, R, Mathlab og lignende 
  • påse at man bruker gode modeller innen statistikk og matematikk, eller med bruk av relevante IT verktøy 
  • være rådgiver for resten av datafangstressursene på dette området 

Kvalifikasjoner: 

 • Må-krav 
  • gjennomført relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå 
  • ha jobbet med MSBI verktøy eller Azure ML løsninger 
  • ha erfaring med kodeforvaltning fortrinnsvis TFS eller GIT 
  • forstå og utvikle modeller ihht beste praksis for datavarehus 
  • kunnskap om MDX og DAX for kubeutviklere 
  • gjøre deg godt forstått på norsk 
 • Bør-krav 
  • kunnskap om U-SQL og T-SQL 
  • være datadetektiv og utfordre datagrunnlag og dataeiere 
  • kunne ta rolle som teknisk delprosjektleder i enkelte sammenheng 
  • kjenne til ulike Azure tjenester og være nysgjerrig på dette 
  • forvalte kode ut fra gjeldende regler og verktøy 
  • sette seg inn i og ta i bruk rammeverk for bruk av Azure og On-prem tjenester 
  • må kunne formilde resultater og fakta gjennom fortrinnsvis Microsofts Power BI, R og Excel  

Egenskaper: 

 • være interessert i mennesker, data og prosesser 
 • være nysgjerrig og viser interesse for store og små datamengder 
 • kan se muligheter i data, interne og eksterne, og kunne formidle dette gjennom analyser og modeller 
 • være proaktiv og dele kunnskap 
 • har lyst til å jobbe med en stor palett av faglige domener og kontekster 

Vi tilbyr  

 • et godt og uformelt arbeidsmiljø  
 • gode muligheter for kompetanseutvikling 
 • spennende og allsidige faglige utfordringer  
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst  
 • gode velferdsordninger 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Avinor kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktpersoner

Inge Abrahamsen
Seksjonsleder IT business intelligence

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger