Betongteknolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Ressursavdelingen, seksjon for Vegteknologi og geofag har vi en ledig stilling knyttet til seksjonens laboratorium i Oslo.

En av våre hovedoppgaver er å bistå prosjektene i regionen med kontroll av utførelse og kvalitet på materialene som brukes til vegbygging.

 Vi utfører laboratorie- og feltundersøkelser innen geoteknikk, betong, steinmaterialer, asfalt og geosynteter. På fagområdet betong utfører vi spesialanalyser for hele Statens vegvesen, og vi utfører forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Vegdirektoratet.

 • Planlegge, og følge opp arbeidsoppgaver på fagområdet betong
 • Samhandle med kontrollingeniører og byggeledere på vegprosjekter i utbyggingsfasen, og med betongspesialister fra flere deler av organisasjonen
 • Spesialanalyser (laboratorieanalyser) og deltagelse i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Kontroll og prøvetaking ute på veganlegg
 • Arbeid med HMS-rutiner og kvalitetssikring

Det er en fordel om du har erfaring fra tilsvarende arbeid, eventuelt fra betongblandeverk eller entreprenør. Rapportering gjøres elektronisk, og mye av utstyret er datastyrt.

 • Bachelorgrad fra bygg med fagkrets betongteknologi eller organisk kjemi
 • Relevant erfaring
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Førerkort klasse B

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Nøyaktig og strukturert
 • Systematisk og effektiv

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger