Beredskapsrådgiver - By- og samfunnsplanlegging: Beredskap og samfunnsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og rask teknologisk utvikling skaper nye verdier og bidrar til innovasjon og vekst. Samtidig stiller det krav til vår evne til å forstå utfordringene og trusselbildet og at vi er i stand til å håndtere hendelser. De siste årene har utfordrings- og trusselbildet endret seg på samfunnssikkerhetsområdet. Dette gjelder særlig innenfor det som defineres som teknologisk sårbarhet, terror og alvorlig kriminalitet. 

Stavanger kommune skal styrke vårt samfunnsikkerhetsarbeid med fokus på nye trusler. Det søkes derfor etter en beredskapsrådgiver. Stillingen er lagt til avdeling for Beredskap og samfunnsutvikling. Avdelingen har et overordnet ansvar innenfor fagområdene samfunnssikkerhet, inkludering og mangfold, klimatilpasning og folkehelse.

Arbeidsoppgaver

 • Være avdelingens rådgiver innen cybersikkerhet, og være oppdatert på trusselbildet og trender.
 • Planlegge og gjennomføre risikoanalyser/sårbarhetsvurderinger.
 • Utvikle helhetlige planer og strategier for kommunens strategiske arbeid med cybersikkerhet.
 • Delta i håndtering av sikkerhetsrelaterte hendelser.
 • Delta og være avdelingens kontaktpunkt i samarbeidsfora for cybersikkerhet.
 • Lede samarbeidet på tvers i organisasjonen innenfor fagfeltet cybersikkerhet.
 • Være systemansvarlig for kommunens krisestøtteverktøy.
 • Delta i annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid med gjennomføring av analyser, beredskapsplanlegging og krisehåndtering.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole
 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Utdanningsnivå
 • Master-/hovedfagsnivå

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som tar initiativ og ansvar, med et løsningsorientert fokus. Du arbeider systematisk og profesjonelt som en del av en lærende organisasjon, og beholder oversikt og tenker helhetlig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Evner å skape tillit og gode relasjoner.
 • Er en lagspiller som kan bevege deg i ulike nivåer i en organisasjon.
 • Har et klart analytisk blikk og forankrer vurderinger i kunnskap og empiri.
 • Er en utviklingsorientert pådriver som tenker langsiktig utvikling.
 • Har planleggings- og gjennomføringskraft og er opptatt av resultater.
 • Være et godt forbilde når det gjelder opptreden, profesjonalitet og serviceinnstilling.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, godt sosialt arbeidsmiljø og medlemskap i KLP som sikrer gode pensjonsrettigheter og forsikringsordninger. Stillingskode er rådgiver 853000. Stillingen lønnes etter avtale.
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Torstein Nielsen
Avdelingssjef
Telefonnummer: 91113145

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.