Banemontørlærlinger - Drammen, Tønsberg, Oslo/Alnabru, Hamar, Hove og Lillestrøm

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.
Bli lærling i Bane NOR!


Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet: Drammen (1) Tønsberg ( 1) , Oslo/Alnabru (2), Hamar (1), Hove (1) og Lillestrøm (2).

Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen med erfarne fagarbeidere.

Felles oppstart for alle lærlingene er 19.08.2019

Hva gjør en banemontør?
Som banemontør arbeider du med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporveksler og gjennomfører tilstandskontroller på eksisterende anlegg. Du rydder skog, rydder snø på sporanlegg/publikumsarealer og jobber noe med nybygging. Du jobber både innendørs og utendørs langs bane og linje.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du må ha bestått VG1, samt VG 2 Anleggsteknikk. Læretid i bedrift blir da 2 år eller
  • du må ha bestått VG 1 samt VG2 Byggteknikk. Tverrfaglig eksamen må avlegges i læretiden. Læretiden i bedrift blir da 2,5 år
  • du må bestå helseundersøkelsen som gjennomføres ved inntak. Helseundersøkelsen er underlagt helsekravene i Togfremføringsforskriften. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen.
  • du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
  • det er en fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

   Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt dette.

   Under læretiden vil det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

Personlige egenskaper

  • Som banemontør må du kunne arbeide selvstendig og i arbeidslag. Kravene til sikkerhet er høye, og du må derfor arbeide nøyaktig og systematisk. En god banemontør må ha både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

   Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

  • avlønning iht. gjeldende tariffavtale
  • viktige og spennende samfunnsoppgaver
  • muligheter for faglig og personlig utvikling
  • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til et allsidig velferdstilbud
  • p.t. personalbillett med NSBs tog


   Lurer du på noe?
   Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner hvis du har spørsmål om stillingen.

   Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider.

Kontaktpersoner

André Grøtli
Telefonnummer: (+47) 48869513
Arvid Ingar Andersen
Telefonnummer: (+47) 91675747
Knut Atle Bergum
Telefonnummer: (+47) 91101744
Per Steffensen
Telefonnummer: (+ 47 ) 916 75842
Yngve Ottesen
Telefonnummer: ( +47) 916 59356

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon