Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Banemontører Linjen Grong

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen?

Vi søker fortrinnsvis deg som er banemontør og har førerkompetanse eller som har erfaring fra jernbanesektoren.Kandidater som nå er i læretid i banemontørfaget kan også søke. Kandidater med annet fagbrev innen bygg- og anlegg og som har erfaring fra vedlikehold av infrastruktur vil også bli vurdert, men må forplikte seg til å ta jernbanefaglig utdanning. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Grong

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Sville/skinnebytte, pukksupplering, nøytralisering av spor og sveising m.m
 • Mindre fornyelses og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Du må påregne skiftarbeid/turnus

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør
 • Godkjent Hovedsikkerhetsvakt (HSV)
 • Lokførerutdanning
 • Erfaring fra jernbanesektoren og/eller maskinførerkompetanse er ønskelig.
 • Kandidater som nå er i læretid som banemontør og skal avlegge fagprøve innen kort tid kan også søke stillingene.Tilsettingen forutsetter bestått fagprøve og arbeidpsykologisk test for HSV. Tiltredelsestilpunktet vil eventuelt være fra gjennomført læretid og bestått fagprøve.
 • Erfaring fra vedlikehold av infrastruktur
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften. Helseundersøkelse og arbeidspsykologisk test vil bli foretatt før tilsetting.

Søker må være villig til å delta i andre drifts og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på noe reisevirksomhet og turnus for natt og helgearbeid. Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. Den som tilsettes må forplikte seg til å ta jernbanefaglig utdanning som lokfører, banemontør eller sveiser.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner og bidrar til å skape trivsel
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhets og risikoforståelse
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

I tillegg kan vi tilby:

 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Eirik Flaat-Solberg
Telefonnummer: 48947442

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon