Banemontører Ål

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?  Vil du jobbe som banemontør i et tidvis hektisk, men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling?  Stillingen rapporterer til driftsleder.Stasjoneringssted  p.t  Ål.

Arbeidsoppgaver

Drift og vedlikehold av banestrekningen Trolldalen - Finse.  Fornyelses- og investeringsprosjekter. Feilretting på eksisterende anlegg. Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.Må være villig til å inngå i Spordrift  sin beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 min. Stillingen inngår i en turnusordning.Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i  Spordrift  og øvrige aktører i sektoren. Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder.

Ønskede kvalifikasjoner

Fagbrev som banemontør, samt minimum tilleggsutdanning som maskinfører, fører av arbeidsmaskin eller godkjent termittsveiser. Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil gjennomføres før tilsetting. Førerkort for bil klasse B. Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata. Må være villig til ta tilleggsutdanning (feks.lok.fører). Du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting.

Personlige egenskaper

Interesse og egenskaper innen fagområdet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Arbeidernøyaktig, sikkert og systematisk. Har god sikkerhet- og risikoforståelse. Har forståelse for tverrfaglighet ogsamarbeid med andre faggrupper. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi legger vekt på lojalitet til Spordriftsine etiske regler og at du i tråd med Spordrifts verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av ethøyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttigearbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggendemuligheter for våre ansatte. Pt. fribilett på Vy sine tog.

Kontaktpersoner

Oddgeir Stolen
Telefonnummer: 916 50 131

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger