Banemontør/banereparatør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Banemontør/banereparatør

Baneområde Østfoldbanen tilhører Område Øst. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen Oslo - Ski - Kornsjø (riksgrensen)

Som banemontør/banereparatør arbeider du med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporveksler. Du gjennomfører også tilstandskontrollen på eksisterende anlegg, rydder skog, rydder snø på sporanlegg/publikumsarealer og jobber med noe nybygging. Stillingen vil inngå i beredskapsvakt ved behov. Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: for tiden Sarpsborg

Arbeidsoppgaver
 • drift- og vedlikehold av banestrekningene
 • beredskap og feilretting
 • mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • stillingen inngår ved behov i BaneNOR beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter
 • tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i BaneNOR og øvrige aktører i sektoren
 • til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

 • Turnus og noe reisevirksomhet må påregnes
Ønskede kvalifikasjoner
 • fagbrev som banemontør/banereparatør
 • førerkort for bil klasse B
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta ett kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • lokomotivfører. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne
 • relevante datakunnskaper- kjenne til og være villig til å legge inn utført arbeid i Banedata
 • tilfredsstillende norskkunnskaper
 • oppfyller kravene i Togframføringsforskriften, kap. 10. Krav til helse (se Togframføringsforskriften)
Personlige egenskaper
 • interesse og egenskaper innen fagområdet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


  Vi søker en person som arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane Nors etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr
 • I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t. personalbillett med NSBs tog
  • lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

André Østli
Telefonnummer: 91669194

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon