Banemontør - Område Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en banemontør (nyutdannet banemontør vil bli prioritert).

Baneområde Østfoldbanen tilhører Område Øst. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen Oslo - Ski - Kornsjø (riksgrensen)

Som banemontør arbeider du med vedlikehold og reparasjon av skinner, sviller og sporveksler. Du gjennomfører også tilstandskontrollen på eksisterende anlegg, rydder skog, rydder snø på sporanlegg/publikumsarealer og jobber med noe nybygging. Stillingene vil inngå i beredskapsvakt ved behov. Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift- og vedlikehold av banestrekningene
 • Beredskap og feilretting
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Stillingen inngår ved behov i Bane NOR beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Turnusarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør (nyutdannet eller i ferd med å avlegg fagprøve).
 • Førerkort for bil klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta ett kurs for å bli godkjent
 • Lokomotivfører. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en er villig til å gjennomføre lokomotivførerutdanning
 • Skinnesveisekompetanse, eller være villig til å gjennomføre utdanningen
 • Relevante datakunnskaper- kjenne til og være villig til å legge inn utført arbeid i Banedata
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Oppfyller kravene i Togframføringsforskriften, kap.10. Krav til helse (se Togframføringsforskriften
 • Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • God sikkerhet- og risikoforståelse
 • Forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Vi søker personer som arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk, og vi oppfordrer nyutdannede banemontører til å søke stillingen..
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • I tillegg kan vi tilby:
 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

André Østli
Telefonnummer: (+47) 91669194

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon