Banemontør med lokomotivførerkompetanse- Linjen Dovrebanen Sør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Dovrebanen Sør tilhører område Oslokorridoren (Larvik - Fåberg). Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Eidsvoll til Fåberg.

Vi søker deg som er banemontør med lokomotivutdanning til å arbeide med vedlikehold og reparasjoner av skinner, skinner og sporveksler. Du gjennomfører også tilstandskontroller på eksisterende anlegg, vegetasjonsrydding, rydder snø på sporanlegg/publikumsarealer og med noe nybygging.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Per tiden stasjonert Hamar

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Sville/skinnebytte, pukksupplering og nøytralisering av spor
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Søker må delta i turnusarbeid på natt og helg, samt noe reisevirksomhet. Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereperatør.
 • Utdanning som lokomotivfører eller fører av skinnegående arbeidsmaskiner.
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) og leder for el-sikkerhet (LFS) eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • Relevante datakunnskaper som banedata og MS Office
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper

Må oppfylle helsekravene i togframføringsforskriften (helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting).

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

Kontaktpersoner

Knut Atle Bergum
Telefonnummer: (+47) 91101744

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon