Banemontør - Linjen Kongsberg

Stillingsbeskrivelse

Er du den vi søker etter på Kongsberg ?

Liker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg ?

Som banemontør jobber du i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling.

Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold på  strekningen  Kongsberg-Larvik, Hjuksebø- Notodden og  Nummedalsbanen.
 • Feilretting på eksisterende anlegg.
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • Stillingen innegår i Spordrift sin beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning,kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 min.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereperatør.
 • Lærlinger som har kort tid igjen av læretiden er velkommen til å søke.
 • Godkjent hoved sikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent.
 • Arbeidspsykologisk test vil gjennomføres før tilsetting.
 • Maskinførerbevis og utdannelse som lokfører ansees som en fordel
 • Førerkort for bil klasse B
 • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata.

Søker må være villig til å delta i andre drifts-og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt være innstilt på reise virksomhet og turnusarbeid for natt og helgearbeid.

Tilfredsstillende norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til våre etiske regler og at du i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.

pt.fribilett på Vy sine tog.

Kontaktpersoner

Bård Øberg
Telefonnummer: 46810003

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger