Banemontør, linjen Hoved - og Gardermobanen

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Hoved- og Gardermobanen tilhører område Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for drift og vedlikehold av strekningen Etterstad–Eidsvoll på Gardermobanen og Lillestrøm-Eidsvoll på Hovedbanen.

Vil du jobbe som banemontør i et tidvis hektisk, men spennende miljø, med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Vi søker fire engasjerte og ansvarsbevisste banemontører. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse, avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidssted er p.t. Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver

  • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
  • Sville-/skinnebytte, pukksupplering, sveising og nøytralisering av spor
  • Mindre fornyelses
  • og investeringsoppgaver
  • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
  • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
  • Søker må delta i turnusarbeid på natt og helg, samt noe reisevirksomhet. Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev som banemontør. Kandidater som nå er i læretid som banemontør kan også søke. Tilsetting i stillingen forutsetter bestått fagprøve
  • Du må ha utdanning som lokfører eller skinnesveiser, eller forplikte deg til å ta kurs/opplæring og bestå  enten lokførerutdanning eller godkjenning som skinnesveiser 
  • Fordel med maskinførerbevis
  • Førerkort for bil klasse B. Førerkort klasse BE er ønskelig
  • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), leder for el-sikkerhet (LFS) eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
  • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
  • Relevante IT-kunnskaper
  • Tilfredsstillende norskkunnskaper
  • Du må  oppfylle kravene i helsekravforskriften (helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting).

Personlige egenskaper

  • Interesse og egenskaper innen fagområdet
  • Gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
  • Har god sikkerhet
  • og risikoforståelse
  • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt


   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
  • Pensjons
  • og forsikringsordning
  • Pt. personalbillett med NSBs tog  

Kontaktpersoner

André Grøtli
Telefonnummer: 488 69 513

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon