Banemontør - Linjen Hokksund

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe meddrift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?  

Vil du jobbe som banemontør iet tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver ogmuligheter for god faglig utvikling?

Du vil få arbeidsoppgaver innenfordrift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.Stillingen rapporterer til driftsleder. Stasjoneringssted p.t  Hokksund

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen Kongsberg - Hokksund - Drammen.
 • Feilretting på eksisterende anlegg.Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • Stillingen innegår i Spordrift  sin beredskapsorning.
 • Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet inne 60 min.
 • Stillingen inngår i en turnusordning.
 • Forebyggede vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i  Spordrift  og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereperatør.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Du må være villig til å ta føreropplæring og relevante kurs som kreves ( sveiser og annet) 
 • Arbeidspsykologisk test vil gjennomføres før tilsetting.
 • Maskinførerbevis
 • Førerkort for bil klasse B(E)
 • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata
 • Være villig til å gjennomføre opplæring etter behov.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaperinnen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Spordrift sine etiske regler og at du i tråd med Spordrifts verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø meddyktige kolleger og fagmiljøer Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

Faglig utvikling er viktigfor oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.pt.fribilett på  Vy sine tog

Kontaktpersoner

Rolf Terje Larsen
Telefonnummer: 97420404

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger