Banemontør linjen Hønefoss med førerkompetanse

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som er Banemontør/ Banereperatør med  førerkompetanse  til vår avdeling på Hønefoss.

Som banemontør jobber du  i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling.

Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingen rapporterer til driftsleder.

Stasjoneringssted  p.t  Hønefoss

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen Hokksund- Roa- Trolldalen..
 • Feilretting på eksisterende anlegg.
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider
 • Forebyggede vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Stillingen innegår i Spordrift  sin beredskapsorning.
 • Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet inne 60 min.
 • Stillingen inngår i en turnusordning.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i  Spordrift  og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/ banereperatør.
 • Godkjent fører av skinnegående arbeidsmaskin/ lokfører
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Arbeidspsykologisk test vil gjennomføres før tilsetting.
 • Maskinførerbevis ansees som en fordel
 • Førerkort for bil klasse B(E)
 • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata
 • Være villig til å gjennomføre opplæring etter behov. - for eksempel sveis, evnt.  utdannelse som fører.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Spordrift sine etiske regler og at du i tråd med Spordrifts verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø meddyktige kolleger og fagmiljøer

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

Faglig utvikling er viktigfor oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.pt.fribilett på Vy sine tog

Kontaktpersoner

Johnny Lundh
Telefonnummer: 92695154

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger