Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.

Energimontørlærling - Rogaland,Telemark,Vest-Agder

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR trenger ansatte som kan drifte og bygge fremtidens jernbane.
Bli lærling i Bane NOR!


Det er flere aktuelle arbeidssteder (opplæringssted). Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet:: Nordagutu (1) Kristiansand (2) og Bryne (1)

Bane NOR trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen med erfarne fagarbeidere.

Felles oppstart for alle lærlingene er 19.08.2019

Hva gjør en energimontør?
Som energimontør monterer, reparerer og setter du elektriske anlegg i drift. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du må ha bestått VG1 Elektrofag
  • du må ha bestått VG2 Elenergi
  • du må bestå Statens jernbanetilsyns helseundersøkelse som gjennomføres ved inntak. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
  • du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
  • det er en fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år.

   Kompetansebevis (karakterer) for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 ettersendes når du har mottatt dette.

   Læretiden er 2,5 år. Under læretiden vil det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

Personlige egenskaper

  • som energimontør må du arbeide nøyaktig, systematisk og med høye krav til sikkerhet. Ofte kan arbeidet kreve kreativitet for å løse konkrete oppgaver. Kravene til sikkerhet er høye og til tider må du arbeide under sterkt tidspress. Det er derfor viktig at du håndterer slike situasjoner godt.

   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

  • avlønnning iht. gjeldende tariffavtale
  • viktige og spennende samfunnsoppgaver
  • muligheter for faglig og personlig utvikling
  • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til et allsidig velferdstilbud
  • p.t. personalbillett med NSB tog

   Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med an av vår kontaktpersoner hvis du har spørsmål om stillingen.

   Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider.

Kontaktpersoner

Geir Jone Rusdal
Faggruppeleder Jæren
Telefonnummer: (+47) 91659937
Morten Kiste
Telefonnummer: (+47) 91671542
Ole Johan Løyning
Telefonnummer: (+47) 95025445

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon