Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Signalmontørlærling - Kristiansand

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.
Bli lærling i Bane NOR!


Antall lærlingplasser pr. arbeidssted er satt inn i parentes bak arbeidsstedet Kristiansand (1)

Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen med erfarne fagarbeidere.
Felles oppstart for alle lærlingene er 19.08.19

Hva gjør en signalmontør?
Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet. Du jobber både innendørs og utendørs langs bane eller linje.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du må ha bestått VG1 Elektrofag
  • du må ha bestått VG2 Elenergi
  • du må bestå helseundersøkelsen som gjennomføres ved inntak. Helseundersøkelsen er underlagt helsekravene i Togfremføringsforskiften. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
  • du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
  • det er en fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

   Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt dette.

   Læretiden er 2,5 år. Under læretiden vil det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

Personlige egenskaper

  • Som signalmontør er du avhengig av å samarbeide godt med flere faggrupper. En god signalmontør har teknisk innsikt, arbeider nøyaktig og er fleksibel. Kravene til sikkerhet er høye og til tider må du arbeide under sterkt tidspress. Det er derfor viktig at du håndterer slike situasjoner godt.

   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

  • avlønning iht. gjeldende tariffavtale
  • viktige og spennende samfunnsoppgaver
  • muligheter for faglig og personlig utvikling
  • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til et allsidig velferdstilbud
  • p.t. personalbillett på NSBs tog


   Lurer du på noe?
   Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner hvis du har spørsmål om stillingen.

   Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider.

Kontaktpersoner

Lennart Bentsen
Telefonnummer: (+47) 47635607

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon