Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.

Signalmontørlærling

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR trenger ansatte som kan bygge og drifte fremtidens jernbane.
Bli lærling i Bane NOR!


Arbeidsstedet er Ski.

Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av din veileder, opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlinger fra hele landet gjennom lærlingsamlinger, og du vil jobbe sammen med erfarne fagarbeidere.
Felles oppstart for alle lærlingene er 19.08.2019.

Arbeidsoppgaver

  • Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koplingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekaniske og elektromekanisk utstyr i og ved sporet. Du jobber både innendørs og utendørs langs bane eller linje.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du må ha bestått VG1 Elektrofag
  • du må ha bestått VG2 Elenergi
  • du må bestå helseundersøkelsen som gjennomføres ved inntak. Helseundersøkelsen er underlagt helsekravene i Togfremføringsforskriften. Personer med diabetes, manglende fargesyn og nedsatt hørsel vil ikke bestå testen
  • du må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
  • det er en fordel at du har førerkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarest når du fyller 18 år

   Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastes opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legger du ved terminkarakterene for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendes når du har mottatt dette.

   Læretiden er 2,5 år. Under læretiden vil det være en del reising fordi opplæringen kan foregå i andre deler av landet.

Personlige egenskaper

  • Som signalmontør er du avhengig av å samarbeide godt med flere faggrupper. En god signalmontør har teknisk innsikt, arbeider nøyaktig og er fleksibel. Kravene til sikkerhet er høye og til tider må du arbeide under sterkt tidspress. Det er derfor viktig at du håndterer slike situasjoner godt.

   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og til våre verdier som er åpen, repektfull, engasjert. og nytenkende.

Vi tilbyr

  • avlønning iht. gjeldende tariffavtale
  • viktige og spennende samfunnsoppgaver
  • muligheter for faglig og personlig utvikling
  • ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til et allsidig velferdstilbud
  • p.t. personalbillett på NSBs tog


   Lurer du på noe?
   Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen.

   Søknaden din registrerer du elektronisk fra våre nettsider.

Kontaktpersoner

Lars Frithjof Rehnberg
Faggruppeleder Signal
Telefonnummer: Tlf. 90940601

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon