Bane NOR treng tilsette som kan drifte og bygge framtidas jernbane.

Banemontørlærlingar - Buskerud, Hordaland

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR treng tilsette som kan drifte og bygge framtidas jernbane.
Bli lærling i Bane NOR


Bergensbanen har 11 ledige lærlingeplassar som banemontør, 5 på Voss, 3 på Ål og 3 på Hønefoss.

Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av rettleiarane dine. Du får opplæring lokalt og på Norsk Jernbaneskole. Du vil treffe andre lærlingar frå heile landet gjennom lærlingesamlingar, og du vil jobbe saman med erfarne fagarbeidarar.

Felles oppstart for alle lærlingane er 19.08.2019.

Kva gjer ein banemontør?
Som banemontør arbeider du med vedlikehald og reparasjon av skinner, sviller og sporvekslar. Du gjennomfører også tilstandskontrollar på eksisterande anlegg, du ryddar skog, ryddar snø på sporanlegg/publikumsareal og jobbar noko med nybygging. Du jobbar både innandørs og utandørs langs bane og linje.

Ønskede kvalifikasjoner

  • du må ha bestått VG1 samt VG2 Anleggsteknikk. Læretida i bedrift blir 2 år, eller
  • du må ha bestått VG1 samt VG2 Byggteknikk. Læretida i bedrift blir 2,5 år. Tverrfagleg eksamen må takast i løpet av læretida.
  • du må bestå helseundersøkinga som gjennomførast ved inntak. Helseundersøkinga er underlagt helsekrava i Togfremføringsforskriften. Personar med diabetes, manglande fargesyn og nedsett hørsel vil ikkje bestå testen.
  • du må beherske norsk godt skriftleg og muntleg
  • det er ein fordel at du har førarkort klasse B, eventuelt at du tar dette snarast når du fyller 18 år.

   Kompetansebevis for VG1 og VG2 må lastast opp i søknaden. Går du på VG2 i år, legg du ved terminkarakterane for første halvår. Kompetansebevis for VG2 må da ettersendast når du har mottatt dette.

   Under læretida vil det være ein del reising fordi opplæringa kan skje i andre delar av landet.

Personlige egenskaper

  • Som banemontør må du kunne arbeide sjølvstendig og i arbeidslag. Krava til sikkerheit er høge, og du må derfor arbeide nøyaktig og systematisk. Ein god banemontør må ha både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheiter.

   Vi legg vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdiar som er open, respektfull, engasjert og nytenkjande.

Vi tilbyr

  • avlønning iht. gjeldande tariffavtale
  • viktige og spennande samfunnsoppgåver
  • muligheiter for fagleg og personleg utvikling
  • ordna arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø
  • tilgang til eit allsidig velferdstilbod
  • p.t. personalbillett med NSB sine tog

   Lurer du på noko? Ta gjerne kontakt med ein av våre kontaktpersonar dersom du har spørsmål om stillinga.

   Søknaden din registrerer du elektronisk frå våre nettsider.

Kontaktpersoner

Jon Hermann Rivenes
Telefonnummer: Mob. 995 10 490
Kristian Hovde
Faggruppeleiar Hønefoss
Telefonnummer: Mob. 481 31 156
Ove Håkon Flatland
Telefonnummer: Mob. 916 78 244
Roar Flisram
Telefonnummer: Mob. 479 71 437

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon