Bane NOR Transport søker Driftsleder til Maskinforvaltning for Regionen Sør/Vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi er totalt ca. 80 medarbeidere i Transport som har ansvar for maskinforvaltning, opplæring og sertifisering av førere, operasjon og beredskap.
 
Maskinforvaltning har ansvaret for alle skinnegående arbeidskjøretøy i Bane NOR. Vi anskaffer og leier ut skinnegående lastetraktorer, vedlikeholds tog og diverse utstyr i tillegg til vedlikeholds ansvaret for materiellet.  Vi er på jakt etter en engasjert og systematisk leder som kan være med å videreutvikle våre produkter. Driftsleder har overordnet ansvar for gjennomføring av vedlikeholdet for sitt område som består av verksted i Kristiansand og Voss. Stasjoneringssted kan også være Kristiansand eller Voss samt Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at vedlikehold og revisjoner blir utført iht gjeldende regler og prosedyrer 
 • Personal og budsjettansvar 
 • Ansvarlig for bestilling av eksternt arbeid 
 • Melde behov for kompetanse, opplæringstiltak og veiledning 
 • Være Transports kontaktperson mot kunder innen sitt ansvarsområde 
 • Rapportere faktiske utførte oppgaver i henhold til plan og eventuelle avvik 
 • Være bidragsyter i RAMS-prosessen 
 • Holde kontakten med leietager og være bidragsyter til Markedsansvarlig 
 • Sikre at reparasjoner og ombygginger ikke påbegynnes før formell godkjenning foreligger  Sikre at vedlikehold utføres av kvalifisert vedlikeholds personell 
 • Ha myndighet til å gripe inn og hindre situasjoner og forhold som kan svekke sikkerheten 
 • Ansvarlig for vedlikeholdsbudsjett fordelt på respektive koststeder 
 • Vedlikehold av nødvendig data i Maximo/Agresso 
 • Kontinuerlig forbedringsarbeidet
 • Reisevirksomhet må påberegnes  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev mekaniske fag eller høyere teknisk utdannelse 
 • Lederegenskap
 • Erfaring med vedlikehold av kjøretøy/maskiner 
 • God teknisk forståelse  
 • Økonomisk forståelse 
 • Fokus på sikkerhet 
 • Systematisk og kvalitetsbevisst 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne 
 • Selvstendig
 • Ønske med erfaring fra Lean arbeid  

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner 
 • Du er strukturert, nøyaktig og analytisk 
 • Du har evne til å sette deg raskt inn i varierte problemstillinger og skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt 
 • Du er motivert og endringsvillig, tar initiativ og er selvgående 
 • Du oppnår resultater og evner å gjennomføre de

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å påvirke i en bransje i utvikling! 
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør 
 • Gode utviklingsmuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • P.t personalbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Rune André Eriksen
Avdelingsleder
Telefonnummer: 45480874

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon