Bærekraftsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Brenner du for å planlegge og utvikle bærekraftige bygg? Har du erfaring med miljøoppfølging og BREEAM, er fremoverlent og god til å bygge relasjoner? Da er COWI på jakt etter nettopp deg.

COWI er en sterk pådriver innen bærekraft og vår visjon er «Together we shape a sustainable and liveable world». Vi er dedikerte til å gjøre en positiv forskjell for samfunnet og fremtidige generasjoner. I COWI vil du bli en del av et dyktig team med hyggelig kolleger og støttende ledere. Du vil jobbe med varierte oppgaver der du utvikler deg faglig og utvider potensialet ditt.

Bli med å utforme fremtiden

Til seksjon Miljø Trondheim søker vi bærekraftsrådgiver innen Miljøledelse. Vi søker en som kan være med å ta ansvar og videreutvikle faget Miljøledelse, og være en pådriver i samarbeidet på tvers av COWIs divisjoner. Du vil samarbeide i tverrfaglige team innen ulike forretningsområder og bidra til kunnskapsutveksling med kunder og kollegaer, både lokalt og på tvers av geografi.

COWIs divisjon for Vann og Miljø har de siste årene hatt stor vekst, og avdeling Miljø består av ca. 100 dedikerte miljørådgivere som jobber over hele landet. Vi koples inn på mange og svært varierte prosjekter hvor vi bidrar med vår spisskompetanse. Vi fokuserer på kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av kontorsteder, og har i tillegg et sterkt samhold.

Bærekraftsrådgiverne og BREEAM-rådgiverne i COWI er knyttet til ulike fagmiljøer og vi tror dette mangfoldet av bakgrunner er en stor styrke. Du vil bli del av et landsdekkende fagnettverk med andre BREEAM AP’er og revisorer som du kan lære fra. For å sitere en av våre kollegaer: "Gjennom BREEAM-rollen føler jeg virkelig jeg får bli kjent med hele bransjen, og at jeg får forme prosjektene og bærekraftsmålene til prosjektet fra tidlig fase".

DU FÅR EN SENTRAL ROLLE OG MULIGHETEN TIL Å UTVIKLE DIN KOMPETANSE

Du vil utføre og følges opp på følgende arbeidsoppgaver:

 • Miljøfaglig rådgiver (RIM)
 • Miljøsertifisering, BREEAM-AP (BREEAM-revisor hvis ønskelig)
 • Utarbeide og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner i bygg- og anleggsprosjekter
 • Utføre miljørisikovurderinger 
 • Utarbeide miljøstyringsdokumenter, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner
 • Være med å sette miljømål og miljøkrav i prosjekter i samarbeid med oppdragsgiver
 • Bruke miljøoppfølgingsplaner som et styringsverktøy i prosjekter
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Bidra til samhandling og kompetansedeling i BREEAM faggruppe og på tvers av kontorsteder i Norge
 • Integrere miljøfaglig informasjon og miljøkrav i digitale bygningsmodeller (BIM)
 • Prosjektledelse hvis ønskelig

DINE FERDIGHETER – VÅRT TEAM – SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å bygge relasjoner og tillit, samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som er nysgjerrig og i tillegg er opptatt av og brenner for miljøfaget. Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

 • Høyere utdannelse (bachelor/master, ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende) med stor interesse for klima, miljø og bærekraft
 • Minimum 3 års arbeidserfaring innen miljøoppfølging av bygg- og anleggsprosjekter, BREEAM og/eller ytre miljø
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • BREEAM AP/revisor utdanning
 • Kjennskap til miljøsertifiseringer som Svanemerke/FutureBuilt er en fordel
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar
 • Du er strukturert, selvgående og initiativrik

OM COWI

COWI er et internasjonalt konsulentkonsern i vekst. Vi har ca. 7000 ansatte globalt og 93 kontorer over hele verden. Vi er en ledestjerne innen innenfor bærekraft, det grønne skiftet og omstillingen av bygg- og anleggsbransjen. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skaper vi helhetlige, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for samfunnet.

I COWI Norge vil du bli en del av teamet vårt med 1400 dyktige ekspert innen blant annet store, komplekse bygninger, tuneller, bruer, vei, bærekraftig energi, vann og klimatilpasning, miljø og karbonfangst. Vi har mer enn 3700 prosjekter årlig og 20 kontorer i Norge.

Å leve opp til våre kjerneverdier er viktig i måten vi arbeider på. Vi samarbeider med kundene våre, partnere og kollegaer for å koble mennesker sammen og fremme de beste løsningene. Vi respekterer miljøet vårt og fokuserer på å hjelpe lokalsamfunn til å trives ved å skape nye muligheter. Vi er nysgjerrige og tenker fremover når vi forfølger ny kunnskap og innsikt.  Og viktigst av alt, vi bryr oss.

HVORFOR JOBBE FOR COWI

Hos COWI tilbyr vi mer enn kun konkurransedyktig lønn. Vi tar vare på hverandre både faglig og personlig, blant annet gjennom en fadderordning, personlig utviklingsplan, COWI Academy og utveksling av verdensledende kompetanse. I COWI vil du bli en del av et fellesskap med engasjerte medarbeidere som brenner for faget og prosjektene, og du vil delta i fremtidsrettede prosjekter som byr på både utfordringer og muligheter. Det er også mulig å søke karriereutvikling i COWI i utlandet.

INTERESSERT?

Vi behandler søknader fortløpende, og ser frem til å motta din søknad så snart som mulig. For at vi skal kunne vurdere din søknad ber vi deg sende CV og et søknadsbrev. Kontorsted Trondheim.

HAR DU SPØRSMÅL?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Bjørn Magnus Iversen (Seksjonsleder Miljø Trondheim), Tlf.: +47 482 44 811

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER

COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder.

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger