Avtaleforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger en ny medarbeider med ansvar for inngåelse og forvaltning av leiekontrakter, utleie/fremleie og kjøp/salg.

Selv om vi er opptatt av å bruke videoløsninger for å gjennomføre møter må du regne med noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver innen seksjonens øvrige ansvarsområder kan pålegges.

Stillingen er plassert i Divisjon Fellesfunksjoner, Bygg og eiendom, Avtaleforvaltning.

Vi holder til i moderne lokaler i Moss sentrum.

Arbeidsoppgaver

Du vil få ansvar for inngåelse og oppfølgning av husleiekontrakter, fremleie/utleie og kjøp/salg av eiendom. Ved søk etter nye lokaler vil du også være ansvarlig for å koordinere hele prosessen, herunder sammenstille kravspesifikasjon, evaluere tilbud og forhandle leieavtale. Ved utleie/fremleie er det viktig å identifisere arealer, ha dialog med våre brukere, finne egnete leietakere og inngå leieavtale. Vi bruker også eksterne rådgivere i prosessen som du vil samarbeide med. Ved salg har vi ansvar for å identifisere objekter, få gjort verdivurderinger/takst, engasjere megler og sørge for at salg blir sluttført. Du vil ha ansvar for en portefølje av eiendommer.

Vi gjennomfører regelmessige oppfølgingsmøter med utleiere der temaer som felleskostnader, leieregulering og tiltak/budsjettplanlegging er viktige elementer.

Du vil inngå i et team på 7 i seksjonen og samarbeide med andre seksjoner i avdelingen, fagenheter i etaten og divisjonene som skal bruke byggene/eiendommene. Seksjonen har totalt 15 ansatte og du vil rapportere til seksjonssjef.

Kvalifikasjonskrav

Du har utdanning fra universitet eller høyskole (minimum 3 år) innen økonomiske/juridiske/administrative fag. Du har erfaring fra bygg/eiendomsbransjen/megling og erfaring fra offentlig sektor kan være en fordel. Operativ erfaring fra eiendomsforvaltning vil også være en fordel.Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det kreves førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

  • God forretningsforståelse
  • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Selvstendighet
  • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø og kompetansedeling

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Tomas Miøen på telefon 916 53 586 eller på epost: tomas.mioen@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Tomas Miøen
Mobil: 916 53 586

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger