Avtaleforvalter IKT-leveranse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IKT Leveranse har ansvaret for avtaleforvaltning og leverandørstyring innenfor IT-området. Som ett ledd i å forbedre og styrke samarbeid med våre underleverandører ser vi etter en dyktig ressurs med solid erfaring fra avtaleforvaltning. Bane NOR har satt ut store deler av IT driften. Endringer i forbindelse med jernbanereformen gjør at Bane NOR nå må revurdere leverandørmodellen.

Arbeidsoppgaver

 • Drive prosesser for å følge opp og videreutvikle IKT-leverandøravtaler i Bane NOR
 • Bidra til å videreutvikle og gjennomføre enhetens overordnede leverandørstrategi
 • Bidra aktivt til forbedringer og profesjonalisering innen IKT-avdelingens leveranseansvar
 • Bidra til implementering og operasjonalisering av leverandørstyring
 • Følge opp seksjonens ansvar knyttet til IKT-tjenestekatalog
 • Følge med på det generelle leverandør markedet for å bringe forståelse og muligheter som vil understøtte Bane NORs IKT-behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå, Bachelor eller tilsvarende
 • Erfaring fra IKT-avtaleforhandlinger, gjerne som forhandlingsleder
 • Erfaring fra å lede prosjekter og/eller prosesser for avtaleimplementering
 • Analytisk legning og metodisk tilnærming til oppgave- og problemløsning
 • Lang erfaring med IT-styring/IT-governance og strategisk sourcing
 • God økonomiforståelse og erfaring med oppfølging av store avtaler
 • Evne til å omsette kundebehov til avtalte leveranser
 • Overordet forståelse for ITIL og prosessarbeid
 • Erfaring fra å ha arbeidet i en leveranse- og resultatorientert kultur
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gjerne erfaring fra konsulentbransjen

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, evne til å styre, følge opp og levere resultater
 • Brenner for å operere i kryssfeltet mellom teknologi og kommersielle interesser
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner - på tvers av organisasjonsenheter
 • Høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet
 • God organisasjons- og prosessforståelse
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Adferd og væremåte som stimulerer til et godt arbeidsmiljø

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Linda Pedersen
Telefonnummer: 994 34 603

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon