Avdelingssjef Terminaldrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som Avdelingssjef Terminaldrift er en nyopprettet stilling i en ny organisering på Trondheim lufthavn. Avdelingssjef Terminaldrift vil ha ansvar for faglig og administrativ ledelse, organisering, utvikling og drift av alle ressurser og kjerneprosesser som er knyttet til lufthavnens terminal. Avdelingssjef Terminaldrift vil være en del av Lufthavndirektørens ledergruppe og skal rapportere i denne på sitt område. 

Vi søker etter en leder som har krav til kommunikasjon og samhandling høyt oppe på sin daglige agenda. Vi ser derfor etter en leder som vet at gjennom og sammen med andre finner en best potensiale for utvikling vekst og derav muligheter for gode, effektive og kundevennlige løsninger. Vår nye Avdelingssjef Terminaldrift vet at gjennom å styrke lufthavnens og Avinors kundeorientering og forretningsmessige tankesett, vil en oppnå både økt verdiskaping og en høyere kundetilfredshet.  

Vi ønsker oss søkere som blir motivert av å tenke nytt. Som ser at eksisterende konsepter må fornyes og utvikles. Som ser at det er nødvendig med tydelige strategier, som kan konkretiseres og settes ut i livet gjennom operativ handling. Videre ser vi etter en løsningsorientert person som arbeider strukturert og målrettet, som er en god serviceleder og som dermed har evnen til å inspirere og motivere sine ansatte i en organisasjon som må være i endring for å tilfredsstille kundesegmentet. I vår organisasjon verdsetter vi godt humør, initiativ og handlekraft. Vår nye leder må motiveres av innovasjon og nytenkning.  

Det kreves relevant høyere utdanning, men søkere med dokumentert relevant erfaring kombinert med annen utdanning, vil også bli vurdert.   

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en dynamisk organisasjon. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Gode personforsikringer og pensjonsbetingelser.  

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.   

Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Kontaktpersoner

Else Ravndal
E-postadresse: else.ravndal@avinor.no
Telefonnummer: +4741239389
Tor Jakob Reitan
Telefonnummer: 4795051111

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger