Avdelingssjef prosjekt

En av Norges mest innovative kommuner, med et dynamisk bysamfunn med kompetanse, kultur og kreativitet, søker Avdelingssjef prosjekt.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. august, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye avdelingssjef prosjekt?

Avdeling prosjekt er organisert under tekniske tjenester, har 8 ansatte og avdelingen rapporterer til kommunaldirektør tekniske tjenester.

Avdelingen skal sikre at bygge- og anleggsprosjekter gjennomføres etter vedtatte planer, økonomiske rammer, spesifikasjoner, lover og forskrifter samt beskrivelse og tegninger.

Avdelingssjefen har personalansvar, økonomistyring av drift og investeringsbudsjett, saksbehandling av politiske saker ved behov, KS/HMS ansvar, ansvarlig for å holde seg à jour mht. videreutvikling av kunnskaper og kompetanse i takt med økende krav og ta i bruk nye arbeidsmåter og nytt utstyr for å bedre produktivitet og effektivitet.

Avdeling prosjekt har bl.a. ansvar for investeringsprosjekter i størrelsesorden fra 200 mill til 500 mill. Innkjøp av eksterne tjenester er en sentral del av prosjektene avdelingen har ansvaret for. Kvaliteten på innkjøp av tjenestene er helt sentral for å lykkes i prosjektene innenfor både økonomiske rammer, kvalitet og leveranse på tid. Kunnskap og erfaring med offentlige anskaffelser er en sentral funksjon for avdelingen.

Avdeling prosjekt har et utstrakt samspill med både interne enheter i kommunen og eksterne leverandører og interessenter. Avdelingen er avhengig av høy bestillerkompetanse hos både de interne og eksterne aktørene. Avdelingssjefen skal sørge for at bestillerkompetansen internt i egen avdeling holder høy kvalitet, samtidig bidra til å kvalitetssikre den mot interne og eksterne aktører.

Personlige egenskaper

  • Vi søker deg som er offensiv, samarbeidsfokusert og med innsikt i samfunns- og næringsutvikling.
  • Du er en resultatorientert initiativtaker med god gjennomføringsevne.
  • Du er strukturert og jobber selvstendig, men innehar gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Du trives i et dynamisk arbeidsmiljø, hvor samarbeid- og samskapning er egenskaper for å lykkes.
  • Du deler din kunnskap, dine erfaringer og er god på å bygge nettverk.

Kvalifikasjoner

Har du høyere teknisk utdannelse, gjerne i kombinasjon med juridisk kompetanse innen offentlige anskaffelser, håper vi du finner denne stillingen interessant i en by med grønn vekstambisjon og flere store prosjekter på gang også i nasjonal sammenheng.

Utdanningskravet på ingeniør/siv.ing nivå kan kompenseres med særlig relevant erfaring med dokumenterbare resultater.

Har du spørsmål om stillingen?

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunaldirektør teknisk tjenester Jan Erik Furunes tlf. 915 70 573 og Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse tlf. 906 14 830.

Du vil også finne informasjon om stillingen på rana.kommune.no og bedriftskompetanse.no.

Rana kommune praktiserer meroffentlighet i.h.h.t. Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknadsfrist er 30. august 2020.

Kontaktpersoner

Eivind Hellevik
Bedriftskompetanse
Telefonnummer: 906 14 830
Jan Erik Furunes
kommunaldirektør teknisk tjenester
Telefonnummer: 915 70 573

Hvem er Rana kommune?

Mo i Rana er den tredje største byen i Nord-Norge med over 26.000 innbyggere. Rana er det befolkningsmessige sentrum på Helgeland, og bysentrum for et omland på størrelse med Østfold, Vestfold og Akershus.

Mo i Rana er en ung by med lyst til å vokse mer. Vi jobber aktivt for å legge til rette for at de som bor her i dag skal trives, og at det skal bli attraktivt å flytte til kommunen. Den tunge statsindustrien i Mo i Rana ble lagt ned på åttitallet, og er i dag erstattet av et variert næringsliv. Rundt hundre små og store bedrifter, med norske og utenlandske eiere, holder til på det gamle jernverksområdet som er omgjort til næringspark. I hele Rana er det mer enn 1.600 bedrifter, og byen har rike kompetansemiljøer innen industrifag, data, utdanning og kultur. Nasjonalbibliotekets avdeling med mer enn to hundre ansatte og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen. I Mo i Rana har vi også fylkesbibliotek, distriktsmusikere og sydsamisk teater, og har en stor kulturskole, godt besøkt kino, flere muséer og et rikt foreningsliv. Barn og unges oppvekst-vilkår er et prioritert område i Rana. Vi har full barnehagedekning og et godt utbygd skoleverk med utdanningstilbud på alle nivå.

Mo i Rana er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, europaveiforbindelse nord-sør og øst-vest, flyplass og en av landets største havner. Rana kommune legger vekt på rask og effektiv tilrettelegging for næringslivet. Rana utviklingsselskap, som eies av kommunen og næringslivet er en dynamisk sparringspartner for etablerere. I likhet med våre nabokommuner har vi nok areal, både for næringsvirksomhet og fritidsformål. Ranas naturrikdommer med nærhet til fjell og hav gir gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske.

Noen har kalt Mo i Rana Nord-Norges best bevarte hemmelighet. Selv liker vi å kalle oss Nord-Norges tredje største by, landsdelens industrielle tyngdepunkt, og et innovativt, dynamisk bysamfunn med kompetanse, kultur og kreativitet. Polarsirkelbyen.