Avdelingssjef - Kart og oppmåling - Plan- og bygningsetaten

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. 

Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og oppgavene spenner fra kundeveiledning og saksbehandling til strategiske utviklingsoppgaver. Våren 2019 skal etaten flytte inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Ved Plan- og bygningsetaten er det nå ledig stilling som Avdelingssjef - Kart- og oppmålingsavdelingen 

Ved kart- og oppmålingsavdelingen har vi ledig stilling som avdelingssjef. Avdelingen består av 44 svært dyktige og engasjerte medarbeidere med variert utdannelsesbakgrunn. Her vil du bli en del av et solid fagmiljø med ansvar for kommunens GIS-systemer, plandataforvaltning, kart og matrikkel, oppmåling, deling og seksjonering, navn- og adressering som alle samarbeider tett med resten av etaten og kommunen for øvrig. Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner som ledes av hver sin seksjonsleder. 

Vi søker etter en engasjert person med gode lederegenskaper og med interesse for utviklings- og teamarbeid. Arbeidsoppgavene er varierte, med ansvar for kompetansebygging, faglig veiledning, motivasjon og ressursstyring.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med etatens mål og strategier
 • Personal-, økonomi- og resultatansvar
 • Samhandle med andre avdelinger og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for en god faglig utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole innen aktuelle fagområder (masternivå eller tilsvarende)
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant lovverk
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Utdanningsretning og nivå:

 • Administrasjon og Ledelse
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og motiverende
 • Strukturert og selvstendig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Ser helhet og kan prioritere i komplekse arbeidsprosesser

Vi tilbyr:

 • Et av landets beste fagmiljø innen fagområdet
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner

Mette Svanes
Etatsdirektør
Telefonnummer: 995 11 731

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.