Avdelingssjef - elektro - Servicedivisjonen - Elektroteknisk avdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå deg som er rett person til stillingen som Avdelingssjef - Elektro (Elektrosjef) ved Sykehuset i Vestfold HF. 

Avdeling for elektroteknisk ligger under Servicedivisjon som er leverandør av interne tjenester ved foretaket. Servicedivisjon har ansvar for bygningsmasse på ca. 180.000 kvm, fordelt på Sykehusets ulike lokasjoner. Elektroavdelingen har ansvaret for strømforsyning til all aktivitet fra Kysthospitalet i sør til Glenne autismesenter i nord. SiV - Tønsberg har eget reservekraftanlegg med dieselaggregater. Disse forsyner en egen høyspentring bestående av 17 transformatorer. Vi har i dag 100 % dekning i aggregatdrift, og generatorene leverer 11kV direkte på høyspentringen. I tillegg har vi nødstrømsforsyning bestående av UPS’er med batteribanker som tilfredsstiller forskrift og norm. 

Som Elektrosjef ved Sykehuset i Vestfold HF vil du arbeide på høyt nivå med el.installasjoner- og utstyr som kreves for å drifte en viktig samfunnsinstitusjon på en sikker måte. Elektroavdelingen har p.t. 7 ansatte. 

Stillingen rapporterer p.t. til Direktør for Servicedivisjonen. 

Tilsetting innen 1. juli. 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å sikre en sikker strømforsyning til alle sykehus lokasjoner
 • Lede elektroavdelingen - budsjettansvar for hele energibudsjettet
 • Drifte og utvikle sykehusets tekniske anlegg (SiV er registrert i virksomhetsregisteret til DSB)
 • Ansvar for opprettholdelse av myndighetskrav
 • I perioden fram til 2022 overta 45.000 m2 nytt sykehusareal og samkjøre dette med eksisterende bygningsmasse
 • Ivaretakelse av lovpålagte kurs og faglig oppdatering av elektrofaglig personell

Kvalifikasjoner

 • Master eller Bachelorgrad, eventuelt minimum 5 års relevant faglig erfaring fra drift av høyspent- og lavspentinstallasjoner
 • Ledererfaring
 • Godkjente installatørpapirer gruppe L og gruppe H
 • Kjennskap til aktuelle dataverktøy
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Selvgående og selvstendig
 • Ansvarsbevisst, positiv og løsningsorientert
 • Engasjert, fokusert og strukturert
 • En lag- og relasjonsbygger, og en som kan det å spille andre gode
 • Balansert i forhold til det å si ifra, gi råd og lytte
 • En leder til å stole på

Vi tilbyr

 • Dyktige, stå-på-villige kollegaer
 • Mulighet for personlige og faglig utviklingsmuligheter
 • Fagansvar i et godt arbeidsmiljø
 • At du blir en del av et godt lag med positiv bedriftskultur, ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
 • En innholdsrik og spennende arbeidshverdag
 • Hovedarbeidssted på sykehuset i Tønsberg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Kontaktpersoner

Jostein Todal
Direktør

Hvem er Sykehuset i Vestfold HF?

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. 

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte