Avdelingsleder

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din din erfaring som leder i en stilling hvor du du er sentral i utvikling og posisjonering av Rambøll i Tromsø. For denne rollen trenger du erfaring fra et av våre fagområder og sterk forretningsorientering. Er du vår nye Avdelingsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Tromsø avdeling

Som vår nye Avdelingsleder blir du en del av et kompetent fagmiljø, og vi legger vekt på god takhøyde og humor i hverdagen. Vi er stolte av et positivt miljø, og vi vil gjerne ha deg med på laget. Avdelingen har 10 medarbeidere som jobber bredt faglig innenfor prosjektstyring, byggeledelse og prosjektering i alle faser, og dekker i dag fagområdene byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse, miljø og elektro. Vi jobber med prosjekter innen privat og offentlig sektor, som for eksempel Tromsø Lufthavn og Dåfjord settefiskanlegg. I tillegg samarbeides det med øvrige Rambøllkontor på tvers av fagområder og geografi. I regionen er det mange spennende planer, og vi ser avdelingslederen i Tromsø som sentral i vår posisjonering og oppbygging i regionen.

Hovedoppgave er å sikre avdelingens resultater, lede og inspirere dyktige ingeniører og sammen med disse videreutvikle avdelingen, medarbeiderne og våre tjenester.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Sikre avdelingens resultater – økonomisk og faglig
 • Være aktiv i markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag
 • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter slik at Rambøll når sine forretningsmål
 • Delta i divisjonens ledergruppe og være en sentral bidragsyter til avdelingens vekst
 • Forankre Rambølls verdier og strategier hos medarbeiderne
 • Initiere og lede forbedringsprosesser samt delta i felles faglige nettverk med andre Rambøll kontorer nasjonalt og internasjonalt

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Høyere utdanning og ledererfaring
 • Markeds- og forretningsorientert og evne til å skape merverdi for kunden
 • Faglig forståelse, initiativrik, utadvendt, motiverende og strategisk og engasjert som en person
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse er en fordel

I denne rollen vil det være en fordel om du også er en inkluderende leder som er troverdig, ærlig og real, resultat- og løsningsorientert og er en utpreget lagspiller.

Velkommen til vår  divisjon for bygg & arkitektur 

Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 5000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 07.06.2020.

Kontaktpersoner

Geir Mostue
E-postadresse: geir.mostue@ramboll.no
Telefonnummer: +47 93243118

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger