Avdelingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

GK Elektro AS sine kontorer på Hamar ligger i Gjerluvegen 3B. Avdelingen er en kombi-avdeling med virksomhet både innenfor nye- og eksisterende bygg.

Vi har fokus på et sterkt fagmiljø, godt samarbeid og en positiv hverdag. De ansatte i GK Elektro jobber tett sammen for felles mål og arbeidsmiljøet er lystbetont og uformelt. Avdelingen betjener da primært servicemarkedet, men også nye bygg segmentet  i Hamar-regionen. Du må være fagorientert og trives med å jobbe i et flerfaglig teknisk miljø sammen med øvrige GK-fag. Som avdelingsleder i GK Elektro har du det overordnede ansvaret for å organisere, utvikle og ivareta den daglige driften i avdelingen, samt være en motivator for avdelingens ansatte. Stillingen vil innbefatte tett samarbeid, og mulig noe ansvar inn mot vårt nyetablerte søsterselskap GK Sikkerhet AS, som nå også er under etablering på Hamar.

Vil du være en del av vårt flerfaglige miljø med hyggelige medarbeidere og godt samhold?

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Være markedsorientert og salgsvillig
 • Personal, resultat og budsjettansvar
 • Lede avdelingen iht. bedriftens verdier, handlingsplaner og budsjett
 • Utarbeide forslag til og evaluere operative mål, herunder handlingsplan, budsjett, bemanningsplan og markedsplan
 • Ansvarlig for opplæring i GKs prosess- og produksjonsrutiner (VIP og prosjektoppfølging)
 • Markedsføre avdelingen samt skape gode og tillitsfulle relasjoner med kunder og leverandører
 • Ha tett samarbeid med prosjektledere, og servicemontører mht. tilbud, anbud og prosjekter, samt følge opp ferdigmelding av prosjekt
 • Rapportere til distriktssjef

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fortrinnsvis ingeniørbakgrunn eller Teknisk Fagskole
 • Prosjektledererfaring
 • Fordel med ledererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
 • Resultatorientert og fokus på økonomi
 • Strukturert
 • Generelt god IT kunnskap

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en solid flerfaglig bedrift
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning        

Kontaktpersoner

Liv-Therese Andersen
Administrerende direktør
Telefonnummer: 90110443

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon