Avdelingsleder Vann, Avløp og Veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Enheten Vann, Avløp, Renovasjon og Veg (VARV) sikrer kommunes innbyggere og næringsliv en god og framtidsrettet teknisk infrastruktur. Enheten består i dag av 70 ansatte. 

Stillingen som avdelingsleder Vann, Avløp og Veg rapporterer til enhetsleder og inngår i enhtesleders lederteam. 

Vi ser etter: En erfaren, faglig- og strategisk sterk leder innenfor fagområdet vann, avløp og veg, som kan motivere egne ansatte og bidra til vekst og samarbeid på tvers av avdelinger og enheter. Riktig person må kunne kombinere fag og ledelse. Utvikling av tjenesteområdet og herunder strategisk planlegging vil være sentrale oppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har fult personal-, økonomi- og fagansvar for sin avdeling. 
 • Saksbehandling for politiske utvalg innen arbeids- og ansvarsområdet 
 • Strategisk planlegging av kommunalt veg-, vann- og avløpsnett 
 • Prosjektering og utførelse av kommunens prioriterte tiltak innen veg-, vann- og avløpssektor med anbudsinnhenting/kontraktsbehandling, teknisk og økonomisk oppfølging, faktura/regnskapskontroll, besørge grunneieravtaler/tillatelser, avtaler/tillatelser med/fra andre instanser, behandle erstatningsoppgjør. 
 • Godkjenning av tekniske planer for veg-, vann- og avløpstiltak som prosjekteres/utføres i privat regi samt oppfølging av anleggsarbeidet, ferdigbefaring og overtakelse av anleggene. 
 • Behandle/gi uttalelse til situasjonsplaner, reguleringsplaner mm hva angår veg-, vann- og avløpssektoren. 
 • Utarbeidelse og oppdatering/ajourhold av ledningskartverket. 
 • Publikumsveiledning og informasjon til andre avdelinger/enheter innen avdelingens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høgskole. 
 • Erfaring fra forvaltning og ledelse. 
 • Kjennskap til kommunal sektor vektlegges. 
 • Gode fagkunnskaper og relevant erfaring fra området kommunalteknikk.

Utdanningsretning og nivå

 • Ingeniør
 • Administrasjon og ledelse
 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og faglig tyngde. 
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne er en forutsetning. 
 • God forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon, ledelse og fag. 
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å motivere medarbeidere. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

Søknad

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju. 

Papirsøknad med CV kan sendes:  Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 JESSHEIM 

Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktpersoner

Tore Nyborg
Konst. Enhetsleder

Hvem er Ullensaker kommune?

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 36.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her