Avdelingsleder Utredning

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettete utredningsavdeling. Denne avdelingen har ansvaret for utvikling og utredning av nye

infrastrukturer som er nødvendig for å sikre en trygg avvikling av de norske atomanleggene, samt sikre den endelige deponering av det radioaktive avfallet i Norge. 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av IFE sin nukleære organisasjon til NND.

Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. 

Stillingens ansvarsområder

 • Utredning, utvikling og planlegging av fremtidige tiltak i KLDRA. Dette inkluderer planer for forsegling og etterdrift.
 • Utvikling av ny infrastruktur, herunder lagre og deponier, inkludert å definere mottakskriterier (Waste Acceptance Criteria, WAC)
 • Sikkerhetsstudier for ny infrastruktur, herunder lagre og deponier
 • Planlegging  av tekniske prosesser knyttet til etablering av nye lagre og deponier (kommunikasjon og myndighetskontakt håndteres av sektorene for hhv. kommunikasjon og sikkerhet).
 • Plan, bygg og reguleringsprosesser samt konsekvensutredninger iht. PBL og forurensningsloven
 • Støtte til utarbeidelse av informasjonsmateriell om bla. lagre og deponier

Stillingen tilhører sektor teknisk, og avdelingsleder rapporterer til Sektordirektør Teknisk.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar
 • Personalansvar og -ledelse
 • Styring av avdelingens ressurser (personell, økonomi, utstyr, avtaler og systemer)
 • Økonomioppfølging og rapportering
 • Tilbudsledelse og kontraktsoppfølging
 • Langtidsplanlegging
 • Prosesseier
 • Sikre god saksbehandling
 • Delta sektorens ledergruppe

Kvalifikasjoner

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå, og det vil og være en fordel med ledererfaring kombinert med kjennskap til offentlig forvaltning. Det er ønskelig med kompetanse innen sektorens virkeområder, herunder kunnskap og erfaring med sikkerhet/atomsikkerhet.

Ved eventuelle mangler på ledererfaring og/eller atomsikkerhet vil det bli aktuelt med pålagt opplæring.

Det er en fordel med kunnskap om NND sine øvrige arbeidsområder. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, evt. være villig til opplæring i språk og saksbehandling på norsk/engelsk. 

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering) 

Høyskoleutdanning på masternivå, gjerne innen bygg og anlegg, infrastruktur, geologi eller industrivirksomhet eller annen relevant utdanning. 

Ferdigheter/realkompetanse

 • Erfaring fra relevante prosjekter
 • Erfaring med rollene som prosjekteier og prosjektleder
 • Kunnskap om prosjektmodeller og oppbygging, økonomistyring og kontraktsadministrasjon
 • Erfaring med personalledelse
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • Du har god evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • God gjennomføringsevne og handlekraft (selvstendig)
 • God formuleringsevne og erfaring med saksbehandling på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Lederegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn baseres på stillingskode Avdelingsleder: lønnstrinn  75-80 (kr 715 900 - 825 900)
 • Pensjon, forsikring og boliglån gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsted vil være Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på Kjeller. Også annen reisevirksomhet må påregnes.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven og søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Nils Bøhmer
Sektordirektør teknisk
E-postadresse: nils.bohmer@nnd.no
Telefonnummer: +47 900 37 517

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND ble etablert i 2018 og er i stadig vekst og utvikling.

NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av nukleært avfall. 

Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort. 

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.