Avdelingsleder teknisk sikring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) ble etablert i 2012 som statens rådgiver for beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Seksjonen har 60 ansatte og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø med landets fremste kompetanse innen beskyttelse og sikring. NKSB leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til byggeprosjekter både i forsvarssektoren og staten for øvrig. Vi dekker et bredt spekter av tjenester – fra risikoanalyser og sikkerhetsfaglig rådgivning til prosjektering, forskning og utvikling.

Vi søker nå etter leder til fagavdeling «Teknisk sikring» i NKSB. Teknisk sikring leverer sikkerhetsfaglig rådgivning innen blant annet fysisk- og elektronisk sikring, med hovedfokus på objektsikring, romsikring og perimetersikring. Fagavdelingen ble opprettet som en egen avdeling i NKSB januar 2020, og består av 6 medarbeidere.  

Forsvarsbygg er underlagt offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt offentlighetslovens § 25.Les mer om Forsvarsbygg på: www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb   

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av fagavdeling Teknisk sikring i NKSB
 • Ivareta personalansvar for fagavdelingen
 • Oppdragsansvar for rådgivningsprosjekter
 • Bidra faglig i NKSBs tverrfaglige oppdrag og oppgaver
 • Markedsføring og innsalg av prosjekter til aktuelle oppdragsgivere
 • Deltakelse i NKSBs ledergruppe og bidra aktivt i den daglige og strategiske utviklingen av seksjonen          

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen tekniske fag
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • God teknologisk innsikt 
 • Det er ønskelig med god kjennskap til sikkerhetsloven, EKOM-loven, FG's regelverk og NEK-standarder  
 • Erfaring fra arbeid med effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser er ønskelig 
 • Erfaring med ledelse av grupper med teknisk fagekspertise er ønskelig
 • Erfaring fra sikkerhetsgraderte prosjekter er ønskelig 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Strengt Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Høy gjennomføringsevne
 • Innovativ og initiativrik 
 • Strukturert
 • Løsningsorientert 
 • Gode lederegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra kr. 679 000,- til kr. 906 000,- (ltr 73 - 84). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lån, forsikrings,- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo 

Kontaktpersoner

Helge Langberg
Leder for Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
Telefonnummer: 90689579

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger